Een medewerker uit Polen, een Marokkaanse collega en een werknemer uit Nederland: ieder van hen heeft een eigen achtergrond en daardoor verschillende persoonlijke competenties, ervaringen en manieren van werken. Deze diversiteit kan uw team sterk en flexibel maken en bestand tegen variaties in het werkaanbod.

Als u erin slaagt een omgeving te creëren waarin medewerkers met verschillende achtergronden elkaar begrijpen en goed kunnen samenwerken, levert dit een zeer waardevol team op waarin collega’s van elkaar leren en elkaars kwaliteiten optimaal benutten.

Dat lukt veel werkgevers met buitenlandse medewerkers, bijvoorbeeld Poolse, echter niet altijd. Door onderling onbegrip ontstaan er (onnodig) irritaties die ten koste gaan van het werkplezier en de resultaten, en zelfs tot duur verzuim kan leiden. De kwaliteiten van de medewerkers komen hierdoor niet tot hun recht.

Oplossing

Gelukkig zijn deze problemen te voorkomen. De oplossing ligt in het vaststellen en bespreken van de onderlinge verschillen en kwaliteiten om deze vervolgens juist positief aan te wenden. Een beleid met een duidelijke structuur, heldere communicatie, duidelijke regels en wederzijds respect vormt hiervoor de basis.

Training en advies

Wij, Marzena Domanska en Paul van der Spek, zijn beiden bedrijfspsychologen die veelvuldig werken voor bedrijven met buitenlandse werknemers. Wij kunnen u helpen met het opzetten en implementeren van een beleid dat erop is gericht de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van buitenlandse werknemers in uw organisatie te vergroten.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat men begrip heeft voor elkaars cultuurverschillen en de onderlinge diversiteit niet voor problemen zorgt, maar juist positief wordt aangewend. Hierdoor zullen het bedrijfsrendement en de resultaten verbeteren.

Behalve advies en begeleiding op dit gebied bieden wij ook een cursus  “Omgaan met cultuurverschillen  in de  organisatie” aan, waarin we een aantal topics op het gebied van werken met buitenlandse arbeidskrachten behandelen.

Subsidie

Wanneer u met uw bedrijf een traject op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid wilt volgen, dan kunt u daar op dit moment subsidie voor aanvragen. Deze subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten met een minimaal subsidiebedrag van 6000 euro en een maximum van 10.000 euro. Dit betekent dat de totale kosten van het project minimaal 12.000 euro en maximaal 20.000 euro mogen bedragen.

Om gebruik te maken van de subsidieregeling dient u het project voor 15 november 2016 aan te melden.
Het traject mag maximaal 12 maanden duren.

Hebben we uw interesse gewekt? Dan komen wij graag bij u langs om meer te vertellen over de mogelijkheden en uw vragen te beantwoorden.

Contact: info@vca-talen.nl of 024-3730654