Arbeidsrecht en werkgeversverplichtingen

 

De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) legt veel verplichtingen op aan werkgevers. Het belangrijkste doel van de Arbo-wet is om werknemers te beschermen tijdens het werken. Het gaat er ook om de best mogelijke arbeidsomstandigheden en de voortdurende vooruitgang ervan te verzekeren. Werkgevers zijn ook onderworpen aan andere bepalingen, zoals: –        Werktijdenwet (werk en vrije tijd)-        Machinerichtlijn (veilige producten en machines)-        Bouwbesluit (technische bouwvoorschriften betreffende o.a. veiligheid en gezondheid)-        VCA: regels voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming voor aannemers Van belang is dat de werkgever de eerste verantwoordelijke is in het arbeidsproces. Daarom is samenwerking met specialisten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk (preventie-medewerker) zo belangrijk. Dankzij hun advisering en doorlopende controle van arbeidsomstandigheden, kunnen werkgevers problemen identificeren en regelmatig elimineren.

Verplicht werkoverleg

De introductie van gezondheids- en veiligheidsregels vereist constante monitoring. De werkomgeving of de noodzaak om nieuwe machines of werkmethoden te gebruiken, veranderen vaak. Daarom is het werkoverleg een verplicht item voor werk met verhoogd risico. Voor een veilige werkomgeving is samenwerking tussen de werkgever en de werknemers belangrijk. Om die reden is er de verplichting voor de zogenaamde VGM-meetings of “Toolboxmeeting”. Tijdens deze vergadering bespreken de werkgever en zijn werknemers de werkmethoden, veiligheidsregels, de huidige werkfase en andere elementen van samenwerking.   Bestrijd de risico’s Om te kunnen zorgen voor het hoogste niveau van veiligheid, moet de werkgever stappen ondernemen om de gevaren te bestrijden. De Nederlandse Arbeidswetgeving geeft precies aan hoe een werkgever zich moet voorbereiden op de grootste gevaren op een werkplek.

 

Hieronder volgt een schematische opsomming met voorbeeld.

1.      Bestrijding van de gevaren aan de bron. Deze term betekent het volledig wegnemen van het risico.


Als u bijvoorbeeld met een machine werkt, moet u eerst zorgen dat de machine wordt uitgeschakeld.

2.      Beperking van het risico.

Geluidsreductie door het gebruik van maatregelen zoals: het gebruik van geluiddichte schermen

3.      Organisatorische werkwijze

De machine op een andere locatie plaatsen, maar denk ook aan waarschuwingssignalen en gepaste bescherming

4.      Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

De laatste stap is het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen (alleen gebruikt als de drie methoden om bedreigingen te bestrijden niet mogelijk zijn).

 

 

Vergeet niet dat de werkgever onderworpen is aan controles door externe instellingen. Arbeidsinspectie is een onafhankelijk orgaan dat werkgevers controleert op naleving van de bepalingen van de Nederlandse wet op de arbeidsomgeving. Nederlandse werkgevers zijn daarom verplicht om de arbeidsomstandigheden die zij creëren te respecteren en te bevorderen.