fbpx
(00) 31 24 37 30 654|info@vca-talen.nl

Arbowet en Abeidstijdenwet

Arbeidstijdenbesluit Het is aan de werkgever ervoor te zorgen dat de werkplek gezond en veilig is. Het is niet de bedoeling dat werknemers arbeidsongevallen krijgen, een beroepsziekte oplopen of ziek worden vanwege de slechte arbeidsomstandigheden. Hier hoort bij dat werknemers niet te lang achter elkaar werken. En tijd hebben om te herstellen tussen twee diensten [...]

2019-09-12T16:41:12+02:00april 18th, 2017|Kennisbank, VCA|

Veiliger werken met VCA certificering

VCA certificering Bij bepaalde werkzaamheden in de bouw, de industrie en het transport lopen werknemers extra risico’s. Zij moeten weten hoe ze zo veilig mogelijk werken. Een certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist Aannemers (VCA) biedt dan een waarborg. Een VCA certificering is niet verplicht, maar in de praktijk eisen veel opdrachtgevers een VCA-certificaat van [...]

2019-09-12T16:37:04+02:00april 18th, 2017|Kennisbank, VCA|

Veiligheidscultuur en veilig gedrag

Veiligheidscultuur en veilig gedrag Veiligheid is meer dan de regels navolgen. Het is vooral een kwestie van gedrag van werknemers. Het individuele gedrag van werknemers staat sterk onder invloed van de veiligheidscultuur in een organisatie. En die veiligheidscultuur valt of staat met goed leiderschap. Welk gedrag op de werkvloer gewenst is, bepaalt een bedrijf vooral [...]

2019-09-12T18:27:10+02:00april 12th, 2017|Kennisbank, VCA|

Veilig werken in de cao

Veilig werken in de cao De meeste bedrijven in Nederland vallen onder een cao. Bedrijven moeten de regels uit de cao van hun branche of sector doorgaans navolgen. In een cao staan vaak ook afspraken over veilig werken. Meestal zijn regels uit een cao strenger dan de wettelijke regels, maar dat is niet altijd zo. [...]

2019-09-12T18:27:20+02:00april 12th, 2017|Kennisbank, VCA|

Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM

PBM - Persoonlijke beschermingsmiddelen Helmen, veiligheidsschoenen, reflecterende kleding en oorkappen: het zijn allemaal persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze middelen beschermen werknemers tegen gevaren op de werkvloer. Het gevaar zelf blijft gewoon bestaan. Daarom mogen werkgevers alleen persoonlijke beschermingsmiddelen uitreiken als ze eerst alles hebben gedaan om het gevaar op een andere manier aan te pakken. Persoonlijke [...]

2019-09-12T18:27:30+02:00april 12th, 2017|Kennisbank, VCA|

Samenwerken met de veiligheidskundige

Samenwerken met de veiligheidskundige De veiligheidsdeskundige analyseert de risico’s op de werkvloer en geeft advies over beperking van de gevaren. Bedrijven waar werknemers veel of ernstige risico’s lopen, hebben vaak één of meer veiligheidskundigen in vaste dienst. Bedrijven met een VCA-certificering moeten kunnen aantonen dat ze samenwerken met in ieder geval een middelbare veiligheidskundige. Veiligheidskundigen [...]

2019-09-12T18:27:39+02:00april 12th, 2017|Kennisbank, VCA|

De Inspectie SZW

De Inspectie SZW De Inspectie SZW controleert of bedrijven zich aan de regels uit de Arbowet houden en een veilige werkomgeving garanderen. De inspectie is er niet op uit om zoveel mogelijk boetes uit te delen, maar om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Daarom krijgen bedrijven die [...]

2019-09-12T18:27:47+02:00april 12th, 2017|Kennisbank, VCA|

De RI&E

De RI&E - de Risico Inventarisatie en - Evaluatie Veilig werken begint met kennis van het eigen bedrijf. Welke risico’s lopen werknemers op de werkvloer? Wat zijn de grootste gevaren? Welke risico’s hebben de ernstigste gevolgen? Pas als de werkgever dit op een rijtje heeft, kan hij maatregelen nemen om de risico’s tegen te gaan. Dit [...]

2019-09-12T19:08:10+02:00oktober 12th, 2016|Kennisbank, VCA|
Ga naar de bovenkant