De RI&E – de Risico Inventarisatie en – Evaluatie

Veilig werken begint met kennis van het eigen bedrijf. Welke risico’s lopen werknemers op de werkvloer? Wat zijn de grootste gevaren? Welke risico’s hebben de ernstigste gevolgen? Pas als de werkgever dit op een rijtje heeft, kan hij maatregelen nemen om de risico’s tegen te gaan. Dit is precies het doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Elk bedrijf moet zo’n RI&E opstellen en uitvoeren.

Via de RI&E brengt de werkgever de arborisico’s in kaart. Alle risico’s opsommen is niet genoeg: hij moet deze ook evalueren. Hoe ernstig zijn de risico’s? Hoeveel werknemers staan eraan bloot? Vervolgens bepaalt de werkgever welke maatregelen hij gaat nemen om deze risico’s te verminderen of uit te sluiten. Hiervoor stelt hij een plan van aanpak op – een verplicht onderdeel van de RI&E. De RI&E is hiermee het belangrijkste document voor goed arbobeleid en veilig werken in elke organisatie.

Steeds bijstellen

Een RI&E opstellen in een serieuze klus, die bovendien nooit af is. Telkens als de omstandigheden in een bedrijf veranderen, kan dit gevolgen hebben voor de RI&E. Een nieuwe machine of een andere productielijn kunnen leiden tot andere arbeidsrisico’s. Door een verhuizing van een oud pand naar nieuwbouw zijn sommige risico’s in de RI&E misschien niet meer relevant. Ook na een fusie of reorganisatie is het verstandig na te gaan of de RI&E nog wel de juiste risico’s beschrijft.

Hulpmiddelen

Gelukkig doen branches en sectoren vaak al veel voorwerk in de branche-RI&E. Dit zijn een soort standaard-RI&E’s per branche of sector. Werknemers en werkgevers stellen deze RI&E-instrumenten samen op en inventariseren en evalueren hierin de risico’s die in de eigen branche het meest voorkomen. Hiermee heeft de werkgever een goed begin voor zijn eigen RI&E. Alle goedgekeurde branche-RI&E’s zijn te vinden op rie.nl. Voor oplossingen voor de risico’s – die in het plan van aanpak staan – kunnen bedrijven de arbocatalogus van hun branche raadplegen. Deze zijn te vinden via arboportaal.nl.

Toetsing door kerndeskundige

Een RI&E is pas af na toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige. De bedrijfsarts, de arbeid en organisatiedeskundige, de veiligheidskundige en de arbeidshygiënist zijn allemaal kerndeskundigen die bevoegd zijn om de RI&E te toetsen. Een kerndeskundige gaat na of alle risico’s in de RI&E staan, of de situatie in de organisatie goed is weergegeven en of de meest recente normen en richtlijnen zijn toegepast. Werkgevers kunnen een kerndeskundige inschakelen via hun arbodienst – die heeft ze standaard alle vier in dienst ¬¬– of een zelfstandige kerndeskundige inhuren. Let erop dat deze deskundige gecertificeerd is!

Vrijstelling van toetsing

Bedrijven die maximaal 25 werknemers in dienst hebben en voor hun RI&E een erkende branche-RI&E gebruiken, hebben een extra voordeel: zij hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. Een erkende RI&E is te herkennen aan het groene vinkje op rie.nl.