Het jaarlijkse congres op het gebied van industriële veiligheid vindt plaats op 30 januari 2020

Datum : 30 januari 2020
Tijd :08.00 – 18.00u
Locatie: DeFrabrique – Utrecht (Westkanaaldijk 7, 3542DA Utrecht

Industriële veiligheid – sprekers en onderwerpen

Het thema van het congres is “Samenhang in Veiligheid”. De organisatoren benadrukken het causale verband tussen veiligheid op het werk en gevaren. Zoals we kunnen lezen op de pagina van het evenement “ Veiligheid (en daarmee ook onveiligheid) is vrijwel nooit op zichzelf staand en is slechts in uitzonderlijke gevallen het gevolg van uitsluitend toeval. Doorgaans ligt er een root cause aan ten grondslag. Deze grondoorzaak is niet altijd 1-2-3 te achterhalen en ligt vaak vele stappen voor het (bijna) incident. Een ding is zeker; er is bij zowel veiligheid als bij onveiligheid altijd sprake van samenhang van meerdere events. Deze aaneenschakeling van gebeurtenissen of beslissingen kunnen legio zijn; er is onvoldoende vakkennis, het ontbreekt aan integriteit, systemen, structuren en processen zijn niet eenduidig of er is sprake van belangenverstrengeling en zijn opdrachten tegenstrijdig. Alles verhoudt zich tot elkaar waarbij zelfs het kleinste – ogenschijnlijk verwaarloosbare – onderdeel een functie heeft in het systeem”.

Programma van het congres

In overeenstemming met de geest van het congres zullen de deelnemers onderwerpen bespreken, die verband houden met de consistentie van de beveiliging. Onderwerpen behandelen de kwesties met betrekking tot de technische aspecten van veilig werken, wetten, voorschriften en veiligheidsprocedures en verschillende richtlijnen die betrekking op elkaar hebben. Bovendien zal er tijdens de vergaderingen een item zijn dat betrekking heeft op de impact op de veiligheid van de cultuur, organisatie en gedrag van werknemers.

Het congres toont de nieuwste prestaties op het gebied van machineveiligheid, procesveiligheid, explosieveiligheid en alle aspecten van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag.

Sprekers en de congres-agenda

De organisatoren benadrukken dat het congres het resultaat is van de informatie-uitwisseling tussen meer dan 500 medewerkers. Het programma bevat 41 sprekers, waaronder Harmen Alkema (Directeur Besturing en Bedrijfsvoering DMO – Defensie Materieels Organisatie), Jaap van den Berg (Safety Culture Manager KLM Royal Dutch Airlines), Generaal-majoor Nico van der Zee (Directeur Veiligheid) Bestuursstaf Defensie en vele andere experts.

Het dagschema is erg intensief. Het bevat sessies, live demonstraties, workshops en de mogelijkheid van 1 op 1-gesprekken. De dag eindigt met een netwerkbijeenkomst.

Vanwege het grote aantal lezingen en interessante items verzameld in een korte tijd, vinden er maar liefst 13 sessies tegelijkertijd plaats. We raden u aan om vooraf notitie te nemen van het schema en het profiel van de sprekers – u kunt het hier in pdf-formaat downloaden.

Wij zijn u graag op 30 januari in Utrecht. Mocht u vragen hebben over veilig werken, evenals VCA, professionele en managementopleidingen, neemt U dan contact op met het kantoor van VCA Talen.