Certyfikacja VCA / VCU dla firm


Certyfikacja VCA/VCU dla firm jest standaryzacją zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ochrony środowiska dla przedsiębiorstw, które wykonują pracę z podwyższonym ryzykiem. Mamy tu na myśli wszelkie prace techniczne, m.in: prace budowlane, montażowe, konstrukcyjne, izolacyjne, petrochemiczne i wiele innych.

VCA/VCU to międzynarodowa certyfikacja, która jest praktycznie stosowana w krajach Beneluksu (Holandia, Belgia, Francja, Luksemburg). Wprowadzenie systemu wynikło z potrzeby usystematyzowania  i ujednolicenia bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska dla holenderskiego i belgijskiego przemysłu. W praktyce oznacza to, że firmy obowiązuje jasny i jednolity system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska, bez potrzeby dodatkowych wymogów.

Na chwilę obecną wszystkie liczące się firmy na terenie krajów Beneluxu wprowadziły i stosują w praktyce certyfikację VCA. Posiadanie przez firmę certyfikacji otwiera drogę do wielu ofert, kontraktów czy przetargów, gdzie VCA jest warunkiem koniecznym. Tak więc, firma, która jest w posiadaniu certyfikacji VCA posiada rynkową przewagę. Certyfikacja VCA jest również formą wsparcia dla firm, które wykonują projekty na terenie Holandii czy Belgii. System VCA wiąże się bowiem z przyjętymi normami i praktycznym zastosowaniem zasad bezpieczeństwa. Celem jest praca wysokiej jakości i zmniejszenie wypadkowości. Firmy, które pozytywnie przejdą certyfikację VCA posiadają wiedzę potrzebną, aby pracować bezpiecznie, w sposób odpowiedzialny.

Proces doradztwa w zakresie zapoczątkowania systemu VCA w organizacji wiąże się z wieloma aspektami. Wsparcie w zakresie wprowadzenia systemu VCA w przedsiębiorstwie wiąże się z następującymi działaniami:

  • Ustanowienie struktury VCA/VCU i książki instrukcji (VGM Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko)
  • Wyjaśnienie i omówienie książki i instrukcji VGM
  • przygotowanie do audytu ( w tym audyt wewnętrzny)
  • Sporządzenie RI&E ( inwentaryzacja i ocena ryzyka), planu postępowania awaryjnego, Pierwsza Pomoc, Analiza Ryzyka Zadań tzw. TRA’s

Dodatkowo proces certyfikacji obejmuje m.in: instrukcje i kursy bezpieczeństwa dla pracowników oraz wsparcie praktyczne ze strony specjalisty d/s bezpieczeństwa.

VCA Talen wspiera i prowadzi doradztwo w zakresie wprowadzania zasad bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska ujętych w systemie VCA. Cały proces zakończony jest audytem zewnętrznym ( kontrola zewnętrznej instytucji). Jednostka kontrolująca wydaje także dyplom VCA dla firmy, po przeprowadzonym pozytywnie audycie. Aby zachować certyfikację VCA, firma zobowiązana jest co roku przechodzić 1-dniowy audyt.

Rodzaj certyfikacji zależy od typu realizowanego zlecenia oraz miejsca projektu. Przy wyborze typy certyfikatu należy odpowiedzieć na pytanie Czy firma będzie występowała w roli biura pośrednictwa pracy czy może jest samodzielnym zleceniobiorcą? .
Najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z głównym klientem oraz ustalenie, które rozwiązanie jest najkorzystniejsze.

Możliwe warianty:
Certyfikacja VCU – wymagana od agencji zatrudnienia, która wysyła pracowników do pracy za granicą w Belgii, Holandii, Niemczech, Francji i Luksemburgu (kraje Beneluksu).
Certyfikat VCA * wymagany od kontrahentów i podwykonawców w Belgii, Holandii, Niemczech, Francji i Luksemburgu (Benelux)
Certyfikacja VCA ** – wymagana od głównych wykonawców w Belgii, Holandii, Niemczech, Francji i Luksemburgu (Benelux)

Jakie są koszty certyfikacji?

Wycenę związaną z wprowadzeniem oraz doradztwem w zakresie certyfikacji VCA przygotowujemy indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. Na ostateczną wycenę mają bowiem wpływ: wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj działalności, liczba pracowników, ilość oddziałów i wiele innych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu przygotowania wyceny.