Nowość w ofercie VCA TALEN – kursy językowe

Już od października 2019 nasza oferta poszerza się o kursy języak holenderksiego. Kursy te skierowane są zarówno do osób rozpoczynających naukę jak i chcących podnieść swoje umiejętności poprawnego stosowania zasad gramatyki, wymowy i komunikacji. Osobom władającym językiem na wysokim poziomie, oferujemy Kurs konwersacje. Kurs ten, jest treningiem poprawnej wymowy i odpowiedniego stosowania trudnych dla obcokrajowców form językowych, powiedzeń ipt.

W zależności od ilości kandydatów zakładamy możliwość utworzenia grup na poziomach A0-A1, A1-A2, A2-B1, B1-B2 jak i grupy osób zaawansowanych trenujących swobodne porozumiewanie się po holendersku.

Ewaluacja umiejętności językowych

Zainteresowanych kursem zapraszamy na rozmowę wstępna. Rozmowa z naszym docentem ma na celu pomóc zainteresowanym określić poziom na jakim powinni rozpocząć lub kontynuować naukę.  Istotne jest dla nas poznanie motywacji przyszłych kursantów. Co więcej, w trakcie spotkania postaramy się ocenić indywidualny cel, jaki motywuje kursantów, jak i sposób na realną ocenę jego realizacji. Oczywiście nauka na każdym z poziomów odpowiada formalnym wymogom określającym wiedzę na tym poziomie. Jednakże indywidualna motywacja, jak np. opanowanie i trening określonego zasobu słownictwa, czy rozumienie często używanych zwrotów mogą być indywidualne dla każdej osoby i zostaną uwzględnione w programie kursu.

Najbliższy termin rozpoczęcia kursu 

29 październik 2019

    (Wolne miejsca na poziomie A0-A1 i A2- B1)

          Adres: VCA Talen, Veraartlaan 8, 2288 GM, Rijswijk

Data: 29.10.2019 Godzina: 19:00 - 21:30

    Dane osoby kontaktowej - zamawiającego

    Dane kursanta