Obowiązek prawny inwentaryzacji i oceny ryzykaLista kontrolna zagrożeń dla zdrowia

Prowadząc działalność w Holandii pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników we wszystkich aspektach związanych z pracą. Podstawa  prawna konieczności inwentaryzacji i oceny ryzyka zapisany jest w Artykule 5 ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy (bezpośredni link do artykułu wetten.overheid.nl).Przy ocenie ryzyka zwraca się uwagę na dostęp pracowników do eksperta lub osoby, o której mowa w art. 13 i 14, lub służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy muszą również zadbać o wewnętrzną służbę do spraw prewencji odpowiedzialną między innymi za udzielanie pierwszej pomocy powypadkowej (BHV). Pracownicy muszą odbyć również kursy wstępne, VCA (przy pracach o podwyższonym ryzyku), stanowiskowe oraz w zależności od branży odpowiednie kursy  zawodowe.

Co jednak jeśli pracujemy na własną rękę lub zatrudniamy pracowników w małym wymiarze godzin? Jeśli zatrudniamy pracowników w maksymalnym wymiarze 40 godzin (łączny czas pracy wszystkich pracowników) możemy skorzystać z  ogólnej listy zagrożeń dla zdrowia. Jak wspomnieliśmy wcześniej istnieją instrumenty online ułatwiające analizę ryzyka. I w tym przypadku grupa Steunpunt wyszła z pomocą i stworzyła darmowe narzędzie online. Steunpunt to grupa robocza zajmująca się stymulowaniem rozwoju cyfrowych instrumentów oceny ryzyka. Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia jest jednym z jej członków.

Co zawiera lista kontrolna zagrożeń dla zdrowia

Ogólna lista przeznaczona dla osób zatrudniających pracowników do łącznie maksymalnie 40 godzin tygodniowo. Jest też dobrym punktem startu dla osób zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w pracy. Formularz online przygotowany przez Steunpunt zawiera szereg tematów. Podczas sporządzenia raportu pracodawca może odpowiedzieć na pytania związane z jego działalnością i pominąć te, które nie mają zastosowania w jego firmie.

Lista kontrolna online (NL) – Checklist Gezondheidsrisico’s

Lista kontrolna zagrożeń dla zdrowia – działy

 1. Klimat wewnątrz biura

  W dziale tym należy określić warunki pracy w biurze obejmujące takie kwestie jak odpowiednia temperatura, brak przeciągów, odpowiednie oświetlenie i brak niewygodnego nasłonecznienia. Dział składa się z 5 pytań.

 2. Praca z ekranem

  Dział ten zawiera jedno pytanie i wskazówki jak bezpiecznie pracować w pracy z komputerem.

 3. Obciążenie pracy, atmosfera pracy, godziny pracy

  Nieodpowiedni klimat w pracy, prowadzący do pogorszenia stanu psychicznego pracowników jest aktualnym tematem. Negatywne skutki stresu i złych warunków pracy mogą prowadzić do braku motywacji pracowników i zwolnień lekarskich. Dzięki 9 pytaniom zawartym w tym dziale pracodawca może ocenić czy jego firma optymalnie dba o pozytywny klimat pracy.

 4. Obciążenie fizyczne

  Obciążenia fizyczne to na przykład:

   • konieczność pracy z ciężkimi przedmiotami – na przykład podczas przenoszenia produktów (podnoszenie, przenoszenie, pchanie, ciągnięcie)
   • prace, które wymagają długiego stanialub siedzenia,
   • wykonywanie te samych ruchów przez długi czas,
   • praca w pozycji bolesnej lub męczącej,
   • praca z wibracjami.

  Każdy pracownik jest poddany czynnikom zewnętrznym (rodzaj pracy, oświetlenie, pozycja, temperatura) i wewnętrzym ( stres, obciążenie psychiczne) pracy. Aby zapobiec problemom zdrowotnym, rząd opracował zasady bezpiecznej pracy.  Zarówno pracodawcy i pracownicy ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność. Firmy muszą w tym zakresie znać ryzyko ( wykonywać ryzyko inwentaryzacji i ewaluacji) i podejmować odpowiednie środki. Obowiązkiem pracownika jest między innymi wykonanie analizy ostatniej chwili ryzyka.

 5. Hałas

  Pojedyncze pytanie i praktyczne informacje o pracy w miejscu o podwyższonym poziomie hałasu. W przypadku wystąpienia ryzyka można dokonać dalszej jego oceny.

 6. Niebezpieczne substancje

  Pytanie ma na celu określić czy pracownicy są wystawieni na pracę z substancjami niebezpiecznymi. W przypadku wystąpienia ryzyka – odpowiedź „tak” na pytanie ogólne, można dokonać dalszej jego oceny odpowiadając na kolejne 8 pytań.

 7. Bezpieczeństwo maszyn

  Jak w przypadku powyższych pytań jest to pytanie kontrolne, pozwalające dodać do raportu informacje o potencjalnym ryzyku i ewentualnej wnikliwszej ocenie ryzyka.

 8. Upadki, poślizgnięcia i duszenie

  Dział składa się z 6 pytań pomagających ocenić potencjalne ryzyka i ich stopień.

 9. Uporządkowane miejsce pracy i pomoc

  Dział ten ma na celu pomoc w ocenie świadomości w zakresie zapobiegania wypadkom i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 10. Grupy wrażliwe

  Pytania tego działu wspomagają ewaluację ryzyka pracy osobom zatrudniającym:

  • osoby poniżej 18 roku życia
  • kobiety w ciąży
  • osoby z obniżoną sprawnością
  • osoby starsze
  • osoby odwiedzające
 11. Opieka BHP

  Pytania te pomagają w ocenie obowiązku posiadania osób wspierających w firmie jak i stopnia świadomości pracowników związanego z oceną ryzyka w pracy.

 12. Inne ryzyka

  W dziale tym wspomniano tematykę poświęconą odpowiedniemu ubiorowi, bezpieczeństwu na drodze, wpływowi na zdrowie i pracę substancji takich jak alkohol, narkotyki i lekarstwa.

Raport z listy kontrolnej zagrożeń dla zdrowia

Po odpowiedzi na wszystkie pytania użytkownik systemu może wydrukować i zachować raport, w którym można zawrzeć poziom zagrożenia jak i plan jego eliminacji. Osoby korzystające z systemu logując się do niego, mogą zapisać raport na swoim koncie i wykonać ocenę ponownie po podjęciu odpowiednich prac lub ewentualnej zmianie warunków pracy.