Kierowanie zespołem pracowników

Szkolenie „Kierowanie Zespołem Pracowników „jest skierowane do kadry kierowniczej oraz do osób pełniących funkcje managerskie związane z zarządzeniem personelem i delegowaniem obowiązków.

Jak wygląda szkolenie Kierowanie zespołem pracowników?

Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności pracy własnej i swojego zespołu. Podczas szkolenia uczestnicy wypracowują własny styl kierowania grupą w zależności od usposobienia oraz predyspozycji. Uczestnik poznaje swoje słabe i mocne strony, jest świadomy swoich deficytów i wie jak pracować nad progresem.  Ważną częścią warsztatów jest omówienie zagadnień dotyczących zarządzania czasem, skutecznej motywacji i oceny pracowników.

Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. W pierwszej części spotkania przedstawiamy teoretyczne zagadnienia związane z kierowaniem i efektywnym zarządzaniem grupą. Kolejnym krokiem są prowadzone dyskusje z grupą, studia przypadków, odgrywanie scenek a także analiza osobista. Uczestnicy są również zaproszeni do case study.

Ogólny plan szkoleniaTraining

Plan szkolenia „Kierowanie Zespołem Pracowników”:

  1. Rola kierownika w organizacji
  2. Budowanie autorytetu w zespole
  3. Style zarządzania
  4. Efektywna komunikacja (narzędzia skutecznej komunikacji)
  5. Motywowanie pracowników
  6. Zarządzanie czasem
  7. Kreowanie celów w zespołu
Czas trwania

Standardowo szkolenie trwa 2-3 dni. Przy organizowaniu kursu bierzemy jednak pod uwagę wiele czynników. Program szkolenia zostaje każdorazowo dopasowywany do klienta i specyfiki pracy wykonywanej przez uczestników Przed rozpoczęciem szkolenia dokonujemy analizy dotyczącej miejsca  pracy, zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków. Zależy nam, aby nasze szkolenie w jak najwyższym stopniu odpowiadało warunkom pracy uczestników.

Jak mogę zapisać się na szkolenie Kierowanie zespołem pracowników?

Szkolenia rozwojowe dla kadry kierowniczej są organizowane na zapytanie firm. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania szczegółów naszej oferty.

Skontaktuj się z naszym biurem. Poznaj szczegóły oferty!