Szkolenie “Zarządzanie grupą dla polskich kierowników operacyjnych w Holandii”.

Odpowiednio przeszkolona kadra pracownicza jest filarem zapewniającym doskonałą jakość i optymalizację oferowanych usług. Podwyższanie kompetencji i rozwój zawodowy pracowników pozwoli na postęp każdej firmy. Szkolenie to jest inwestycją w wydajność, jakość i ciągłość procesu pracy.

Rezultat szkolenia

Po przebytym szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • komunikować się w stylu bezpośrednim, jasnym i skierowanym na osiągnięcie rezultatu
 • zwiększyć poczucie własnej inicjatywy i odpowiedzialności
 • rozpoznawać i rozwiązywać zaistniałe problemy w miejscu pracy

Celem szkolenia jest efektywne zarządzanie zespołem, poprawa organizacji pracy i ulepszenie komunikacji z pracodawcą oraz między pracownikami.

Szkolenie jest skierowane dla polskich kierowników operacyjnych, którzy kierują kadrą pracowniczą. Powyższe szkolenie oferowane jest organizacjom na każdym poziomie.

Szkolenie ma charakter interaktywny. Tematy rozpatrywane są za pomocą krótkich prezentacji oraz dyskusji. Szkolenie ma charakter praktyczny: „Uczenie się poprzez działanie”. Ćwiczenie sytuacji praktycznych poprzez odgrywanie ról a następnie omawianie efektywnego kierowania grupą.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat: „ Zarządzanie grupą dla kierowników operacyjnych”.

  Informacje o kursie


  [select* menu-czas first_as_label "-- Preferowany czas rozpoczęcia kursu --" "as soon as possible" "up to 1 month" "up to 3 months"

  Dane zamawiającego/h3>

  [text* your-name placeholder "Imię i nazwisko*"]

  *Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 8 uczestników.

  Program szkolenia

  Ćwiczenie umiejętności asertywnego zachowania.

  • Co to znaczy być liderem i czym jest przywództwo?/li>
  • Czy bycie liderem jest wrodzone czy nabyte?
  • Jak kształtują się liderzy?
  • Styl kierowania grupą – sprawdzić swoje umiejętności jako lider

  Umiejętności

  • Komunikacja
  • Motywowanie
  • Organizowanie
  • Kontrolowanie
  • Delegowanie
  • Podejmowanie decyzji
  • Przekazywanie informacji
  • Aktywne słuchanie
  • Obiektywne spostrzeganie
  • Pozytywne stymulowanie pracowników

  Funkcjonowanie w organizacji międzykulturowej.

  • Rola polskiego kierownika operacyjnego w holenderskiej organizacji.
  • Relacje z szefem, współpracownikami i partnerami biznesowymi.
  • Różnice kulturowe w organizacji między Holandią a Polską w praktyce.

  Data i lokalizacje

  VCA Talen zapewnia odpowiednią lokalizację w Rijswijk lub Nijmegen, gdzie odbywa się szkolenie. W dniu kursu serwowane są: kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz obfity lunch. Dla grup możliwe jest również na zapytanie przeprowadzenie szkolenia w siedzibie klienta.

  Liczba uczestników: minimalnie 6 maksymalnie 10 osób

  Czas trwania szkolenia: 2 dni

  Koszt

  Cena ustalana jest indywidualne po ustaleniu wymogów szkolenia jak i wielkości grupy

  Przy organizowaniu kursu bierzemy jednak pod uwagę wiele czynników. Program szkolenia zostaje każdorazowo dopasowywany do klienta i specyfiki pracy wykonywanej przez uczestników Przed rozpoczęciem szkolenia dokonujemy analizy dotyczącej miejsca pracy, zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków. Zależy nam, aby nasze szkolenie w jak najwyższym stopniu odpowiadało warunkom pracy uczestników”.

  Kontakt w sprawie szkoleń

  Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

  (00) 31 24 37 30 654

  Zadzwoń do nas 

  Telefon czynny od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

  Skontaktuj się z nami

  Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

  Wyślij wiadomość

  Marzena Domańska

  Koordynator szkoleń