Różnice kulturowe w organizacji międzynarodowej- warsztaty

Trening „Różnice kulturowe w organizacji” skierowany jest do firm zatrudniających osoby z różnych kultur i narodowości. Różnice kulturowe wpływają na jakość współpracy zarówno w obszarze relacji międzyludzkich jak i efektów biznesowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czego spodziewać się po pracy w międzynarodowym zespole, jak rozmawiać i na co zwracać uwagę w relacjach, by skutecznie współpracować w multikulturowym środowisku. Poszerzanie świadomości dotyczącej różnic kulturowych jest w dniu dzisiejszym jednym z ważniejszym czynników sukcesu dzisiejszych przedsiębiorstw.

Jak wygląda szkolenie Różnic kulturowych w organizacji?

Szkolenie dotyczące treningu asertywności w pracy skupia się na rozwoju umiejętność poprawnych kontaktów z przedstawicielami innych państw i kultur. Warsztaty pomagają w skutecznym komunikowaniu się pracowników o różnych narodowościach i budowaniu międzynarodowych zespołów.
Poza częścią teoretyczną uczestnik szkolenia uczestnicy w case study: studia przypadków, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i w grupach jak również odgrywanie przykładowych scenek.

Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. W pierwszej części spotkania przedstawiamy teoretyczne zagadnienia dotyczące uwarunkowań kształtujących inne kultury. Kolejnym krokiem są prowadzone dyskusje z grupą, studia konkretnych przypadków, odgrywanie scenek a także ćwiczenia wykonywane w formie pisemnej. Uczestnicy są również zaproszeni do case study, swobodnej dyskusji oraz opinii. Trener skupia się również na wskazaniu potencjału i mocnych stron każdego z uczestników oraz wskazania zachowań nad, którymi warto popracować

Plan szkolenia Różnice kulturowe w organizacji międzynarodowej

Ogólny plan szkolenia:

  • Kultura- postawy, normy i wartości
  • Podział kultur i rola stereotypów
  • Umiejętności komunikacyjne
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Konflikty w organizacjach multikulturowych
  • Rozwój świadomości kulturowej
  • Specyfika zespołów wielonarodowych

Czas trwania

Standardowo szkolenia trwa 2-3 dni. Przy organizowaniu kursu bierzemy jednak pod uwagę wiele czynników. Program szkolenia zostaje każdorazowo dopasowywany do klienta i specyfiki pracy wykonywanej przez uczestników Przed rozpoczęciem szkolenia dokonujemy analizy dotyczącej miejsca  pracy, zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków. Zależy nam, aby nasze szkolenie w jak najwyższym stopniu odpowiadało warunkom pracy uczestników.

Jak mogę zapisać się na szkolenie Treningu asertywności w pracy?

Szkolenia rozwojowe dla kadry kierowniczej są organizowane na zapytanie firm. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania szczegółów naszej oferty.

Skontaktuj się z naszym biurem. Poznaj szczegóły oferty!

różnice kulturowe