Werken op hoogte- Bezpieczna Praca na Wysokości

Praca na wysokości to czynności związane z podwyższonym ryzykiem w miejscu pracy, dlatego tak ważne jest, aby pracownik był świadomy zagrożeń i wykonywał pracę w sposób bezpieczny.Kurs zapewnia przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne.

Szkolenie jest skierowane do pracowników, którzy wykonują obowiązki pracy na wysokości, lub wydają polecenia w różnych pracach na wysokości i nie przebyli jeszcze specyficznego szkolenia dotyczącego aspektów bezpiecznej pracy.

Jak wygląda szkolenie i egzamin?

Po ukończeniu szkolenia Werken op hoogte- Bezpieczna praca na wysokości – uczestnik jest świadomy: regulacji prawnych podczas pracy na wysokości, niebezpieczeństw ( niebezpieczne sytuacje, niebezpieczne postępowanie podczas pracy na wykości), podejścia do aspektów bezpieczeństwa w pracy na wysokości użycia prawidłowych środków, które są obecne na terenie zakładu pracy, aspekty stosowania zbiorowych środków ochrony osobistej. Po ukończeniu szkolenia uczestnik  jest w stanie  w bezpieczny sposób stosować środki ochrony osobistej oraz przestrzegać przepisy. Przebyty kurs czyni pracownika świadomym zagrożeń oraz podejmowania działań prewencyjnych w procesie pracy.

Metoda

Szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny: materiał szkoleniowy prezentowany jest za pomocą krótkich prezentacji i omawiany w formie dyskusji.

W trakcie szkolenia:

 • uczesnicy mogą zadawać pytania,
 • prezentowane są wyjaśnienia wymogów bezpieczeństwa,
 • omawanie są przykłady z miejsca z pracy).

Wszystkie aspekty bezpiecznej pracy na wysokości są dokładnie omawiane , następnie przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne wykonywane parami i indywidualnie. Stopień umiejętności uczestnika ocenia trener. Po zaliczeniu części teoretycznej i przy pozytywnej ocenie części praktycznej egzaminatora uczestnicy otrzymują certyfikat ważny 5 lat.

Czas trwania

Szkolenie trwa 1 dzień i składa się z dwóch części ( część teoretyczna i część praktyczna). Program szkolenia zostaje każdorazowo ustalony w zależności od zapotrzebowania klienta oraz specyfiki obowiązków pracy uczestników szkolenia.

Termin i miejsce ustalane są indywidualnie. Regularnie organizujemy szkolenia w  Rotterdamie. Możliwe jest też odbycie szkolenia i egzaminu w  siedzibie klienta, jeśli dysponuje on odpowiednim miejscem i sprzętem.

 1 dzień
do pracowników, którzy wykonują obowiązki pracy na wysokości, lub wydają polecenia w różnych pracach na wysokości i nie przebyli jeszcze specyficznego szkolenia dotyczącego aspektów bezpiecznej pracy.
 Rijswijk, Nijmegen lub siedziba klienta (jeśli dysponuje odpowiednim miejscem)
 wydany po zaliczonym egzaminie, certyfikat ważny 5 lat
holenderski, angielski, niemiecki, polski, słowacki, grecki, litewski, francuski, chorwacki, rumuński, węgierski, turecki, arabski, hiszpański, portugalski, włoski, bułgarski i rosyjski.
 Darmowy parking w lokalizacjach VCA
 Darmowy lunch i kawa ( w lokalizacjach VCA)
Konieczność rezerwacji – grupa min. 8 osob, rezerwacja terminu do uzgodnienia z klientem
Egzamin teoretyczny

  Informacje o kursie


  [select* menu-czas first_as_label "-- Preferowany czas rozpoczęcia kursu --" "as soon as possible" "up to 1 month" "up to 3 months"

  Dane zamawiającego/h3>

  [text* your-name placeholder "Imię i nazwisko*"]

  *Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 8 uczestników.