Hoogwerker- Bezpieczna praca z maszyną wysokościową

Szkolenie przygotowujące do bezpiecznej pracy z maszyną przygotowuje pracowników na zagrożenia wiążące się z użytym sprzętem i wysokością. Uczestnik kursu uczy się rozpoznawania i eliminacji zagrożeń. Prace z maszyną wysokościową mogą wystąpić np :

 • przy budowie lub rozbiórce budynków, hal produkcyjnych i innych obiektów,
 • przy wykonywaniu izolacji termicznych na ścianach budynków, łącznie z czyszczeniem i zbijaniem tynków, ocieplaniem, tynkowaniem i malowaniem,
 • na dachach (budowa, rozbiórka, prowadzenie napraw, sprzątanie),
 • przy budowie, remontach i konserwacji mostów, kładek i estakad,
 • na kominach (demontaż, ekspertyzy techniczne, prace konserwacyjne, remonty),
 • na rurociągach, zbiornikach, silosach i innych konstrukcjach wielkogabarytowych (budowa, czyszczenie i malowanie),
 • związane z usuwaniem nawisów śnieżno-lodowych, odśnieżaniem dachów, udrażnianiem z lodu rynien i rur spustowych,
 • związane z czyszczeniem i myciem okien, świetlików, dachów i rynien,
 • przy pielęgnacji i ścince drzew

Szkolenie jest skierowane do pracowników, których obowiązkiem jest praca na maszynie wysokościowej w różnych sytuacjach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz terenu pracy.  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie przebyły jeszcze specyficznego szkolenia dotyczącego aspektów bezpiecznej pracy z maszyną wysokościową. Należy pamiętać, że praca z maszyną wysokościową wiąże się z podwyższonym ryzykiem, dlatego pracownik musi być świadomy zagrożeń związanych z wykonywaniem tych obowiązków. Pracownik, który podejmuje się pracy z maszyną wysokościową jest prawnie zobligowany do przejścia odpowiedniego szkolenia związanego z tą pracą.

Jak wygląda szkolenie i egzamin Hoogwerker?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest świadomy niebezpieczeństw pracy z różnymi typami maszyn wysokościowych i wie jakie zasady bezpieczeństwa muszą być podjęte. Uczestnik szkolenia jest w sposób  świadomy i odpowiedzialny obsługiwać maszynę wysokościową, jak również potrafi zastosować w praktyce zasady bezpiecznej pracy. Dzięki temu zmniejsza on w praktyce ryzyko wystąpienia wypadku.

Metoda

Szkolenie przeprowadzamy w interaktywny sposób: poprzez krótkie prezentacje i dyskusje prezentujemy i omawiamy materiał szkoleniowy ( pytania, odpowiedzi, omawianie przypadków, problemów) . Wszystkie aspekty bezpiecznej pracy z maszyną wysokościową są omawiane, następnie przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne wykonywane parami i indywidualnie. Stopień umiejętności uczestników jest oceniany przez trenera. Po zaliczeniu części teoretycznej i przy pozytywnej ocenie części praktycznej egzaminatora uczestnicy otrzymują certyfikat, który ważny jest 5 lat

Czas trwania

Szkolenie trwa 1 dzień i składa się z dwóch części. Program szkolenia zostaje każdorazowo ustalony w zależności od  klienta oraz specyfiki obowiązków pracy uczestników szkolenia. Staramy się każdorazowo przed rozpoczęciem szkolenia dokonać dokładnego rozeznania omiejscu pracy, rodzajach używanych maszyn wysokościowych, tak aby kurs jak najbardziej odpowiadał warunkom pracy uczestników.

Termin i miejsce ustalane są indywidualnie. Regularnie orgamizujemy szkolenia w  Rotterdamie. Możliwe jest też odbycie szklenia i egzaminu w  siedzibie klienta, jeśli dysponuje on odpowiednim miejscem i sprzętem.

 1 dzień
 pracowników, których obowiązkiem jest praca na maszynie wysokościowej w różnych sytuacjach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz terenu pracy
 Rotterdam lub siedziba klienta (jeśli dysponuje odpowiednim miejscem i sprzętem)
 wydany po zaliczonym egzaminie, certyfikat ważny 5 lat
holenderski, angielski, niemiecki, polski, słowacki, grecki, litewski, francuski, chorwacki, rumuński, węgierski, turecki, arabski, hiszpański, portugalski, włoski, bułgarski i rosyjski.
 Darmowy parking w lokalizacjach VCA
 Darmowy lunch i kawa ( w lokalizacjach VCA)
sprzęt dostępny w lokalizacjach VCA Talen ( w lokalizacjach klienta udostępnia klient)
Konieczność rezerwacji – grupa min. 8 osob, rezerwacja terminu do uzgodnienia z klientem
Egzamin praktyczny i teoretyczny

  Informacje o kursie


  [select* menu-czas first_as_label "-- Preferowany czas rozpoczęcia kursu --" "as soon as possible" "up to 1 month" "up to 3 months"

  Dane zamawiającego/h3>

  [text* your-name placeholder "Imię i nazwisko*"]

  *Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 8 uczestników.