Pallettruck- Bezpieczna praca z wózkiem paletowym w Holandii

Szkolenie Pallettrtuck  pokrywa teoretyczną i praktyczną pracę w wózkiem paletowym. Organizowane jest przez VCA Talen w wybranym przez klienta języku i może odbyć się na terenie całej Holandii.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest świadomy niebezpieczeństw pracy z wózkiem paletowym. Posiada on wiedzę praktyczną i teoretyczną określające zasady bezpieczeństwa jakie należy przestrzegać. Uczestnik szkolenia jest w stanie w odpowiedzialny sposób obsługiwać wózek paletowy i potrafi w praktyce stosować zasady bezpiecznej pracy. W codziennych sytuacjach pracy zmniejsza to możliwość wypadku.

Szkolenie Bezpieczna praca z wózkiem paletowym- Palletruck, przeznaczone jest dla pracowników obsługujących urządzenia transportu wewnętrznego, w różnych sytuacjach: zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zakładu pracy w Holandii. Szkolenie skierowane jest dla osób, które nie przebyły jeszcze specyficznego szkolenia, które skupia się na bezpiecznej pracy z wózkiem paletowym- Palletruck. Warto wziąć pod uwagę, że praca za wózkiem paletowym wiąże się z ryzykiem, dlatego pracownik obsługujący powyższą maszynę musi być świadomy zagrożeń jak również zachowywać się w sposób bezpieczny dla siebie i osób trzecich.

Metoda

Szkolenie Palletruck- Bezpieczna praca z wózkiem paletowym składa się z następujących modułów:

 • Teoria w formie krótkich prezentacji oraz wyjaśnień trenera
 • Dyskusje ( pytania, odpowiedzi, omawiania przypadków, problemów)
 • Ćwiczenia praktyczne wykonywane parami i indywidualnie (jazda, hamowanie, nauka wydajnej jazdy, prawidłowy ładunek i rozładunek, nauka świadomej pracy, kontrola sprawności maszyny).

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa jeden dzień składa się z dwóch części ( teoria i praktyka). Program szkolenia zostaje ustalony indywidualnie w zależności od klienta, specyfiki pracy, obowiązków i miejsca pracy uczestników. Stopień umiejętności uczestników oceniany jest przez trenera. Po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej przez egzaminatora, uczestnicy otrzymują certyfikat, który ważny jest 5 lat.

Termin i miejsce ustalane są indywidualnie. Regularnie orgamizujemy szkolenia w  Rotterdamie. Możliwe jest też odbycie szklenia i egzaminu w  siedzibie klienta, jeśli dysponuje on odpowiednim miejscem i sprzętem.

 1 dzień
 dla pracowników obsługujących urządzenia transportu wewnętrznego, w różnych sytuacjach: zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zakładu pracy
 Rotterdam lub siedziba klienta (jeśli dysponuje odpowiednim miejscem i sprzętem)
 wydany po zaliczonym egzaminie, certyfikat ważny 5 lat
holenderski, angielski, niemiecki, polski, słowacki, grecki, litewski, francuski, chorwacki, rumuński, węgierski, turecki, arabski, hiszpański, portugalski, włoski, bułgarski i rosyjski.
 Darmowy parking w lokalizacjach VCA
 Darmowy lunch i kawa ( w lokalizacjach VCA)
sprzęt dostępny w lokalizacjach VCA Talen ( w lokalizacjach klienta udostępnia klient)
Konieczność rezerwacji – grupa min. 8 osob, rezerwacja terminu do uzgodnienia z klientem
Egzamin praktyczny i teoretyczny

  Informacje o kursie


  [select* menu-czas first_as_label "-- Preferowany czas rozpoczęcia kursu --" "as soon as possible" "up to 1 month" "up to 3 months"

  Dane zamawiającego/h3>

  [text* your-name placeholder "Imię i nazwisko*"]

  *Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 8 uczestników.