Czy wiesz, że każdego roku w pracy zdarza się ponad 320 000 wypadków? Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakie środki bezpieczeństwa lub zmiany w zachowaniu można samemu podjąć, aby zapobiec wypadkowi w miejscu pracy. Kurs bezpieczeństwa i zachowania na stanowisku pracy jest zatem przeznaczony dla wszystkich pracowników w różnych sytuacjach roboczych.

Kurs bezpieczeństwa i zachowania na stanowisku pracy jest przeznaczony dla wszystkich pracowników w różnych sytuacjach roboczych.

Kurs Bezpieczeństwo i zachowanie przyjmuje formę szkolenia interaktywnego interaktywne. Podczas krótkich prezentacji i dyskusji uczestnicy są zapoznawani z   przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko), zagrożeń wewnętrznych, niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych zachowań. Używanie bezpiecznych i zatwierdzonych maszyn, narzędzi i urządzeń jest równie ważne, jak zachowanie i działania pracowników.

Po części teoretycznej następuje praktyczne zadanie, w którym uczestnicy zaczynają od sytuacji, które mogą napotkać w miejscu pracy każdego dnia. Warunki pracy i różne aspekty niebezpiecznych sytuacji. Szkolenie jest dostosowane do sytuacji biznesowej instytucji / firmy zlecającej przeprowadzenie szklenia. Dzięki temu zadania praktyczne są rozpoznawalne i bezpośrednio stosowane w pracy na stanowisku pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest w stanie rozpoznać i zaakceptować ryzyko zawodowe, skonsultować się na temat warunków pracy i zaproponować ulepszenia. Zdaje sobie również sprawę ze znaczenia własnego bezpiecznego zachowania i zachowania swoich kolegów.

Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i oceną umiejętności związanych z ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.

Termin i miejsce ustalane są indywidualnie. Regularnie organizujemy szkolenia w Rotterdamie. Możliwe jest też odbycie szklenia i egzaminu w siedzibie klienta, jeśli dysponuje on odpowiednim miejscem i sprzętem.

 3 połowki dnia
  dla pracowników w różnych sytuacjach roboczych
Rotterdam lub u klienta (jeśli dysponuje właściwym miejscem)
holenderski, angielski, niemiecki, polski, słowacki, grecki, litewski, francuski, chorwacki, rumuński, węgierski, turecki, arabski, hiszpański, portugalski, włoski, bułgarski i rosyjski.
Bezpłatny parking (w lokalizacjach centrum szkoleniowego)
 Darmowy lunch i kawa (w lokalizacjach centrum szkoleniowego)
Konieczność rezerwacji – grupa min. 8 osob, rezerwacja terminu do uzgodnienia z klientem,
Egzamin praktyczny i teoretyczny

    Informacje o kursie


    [select* menu-czas first_as_label "-- Preferowany czas rozpoczęcia kursu --" "as soon as possible" "up to 1 month" "up to 3 months"

    Dane zamawiającego/h3>

    [text* your-name placeholder "Imię i nazwisko*"]

    *Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 8 uczestników.