HACCP- Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny

Głównym założeniem systemu HACCP jest koncentrowanie się na kontroli podczas wytwarzania zamiast na kontroli produktu końcowego. HACCP bierze więc pod uwagę czynniki takie jak: właściwa organizacja pracy, bezpieczeństwo i higiena, stosowanie się do reguł i zasad kontroli, właściwa dokumentacja

W proces wlicza się zbieranie i ocenianie informacji o zagrożeniach, jak również ocenia się warunkach prowadzących do ich obecności.  Po analizie zebranych danych podejmowane są decyzje które elementy są istotne dla bezpieczeństwa żywności (w procesie wytwarzania) i zatem powinny być uwzględnione w planie HACCP. Analiza zagrożeń jest pierwszą zasadą systemu HACCP. Od prawidłowości jej przeprowadzenia zależy efektywność systemu.

Zagrożenia dzielimy na trzy kategorie:

 • biologiczne (w tym mikrobiologiczne),
 • fizyczne,
 • chemiczne.

Szkolenie HACCP- Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny skierowane jest do osób, które podczas pracy mają styczność z produkcją i przetwarzaniem żywności. Przedsiębiorstwa jak i ich pracownicy w takich warunkach są zobligowani do przestrzegania restrykcyjnych przepisów sanitarnych.

Jak wygląda szkolenie i egzamin?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest świadomy jak w sposób bezpieczny wykonywać pracę związaną z produkcją żywności (branża gastronomiczna, produkcja żywności). Uczestnik w optymalny sposób przekłada wiedzę teoretyczną na praktyczne bezpieczne zachowania w pracy. Obowiązki przez niego wykonywane są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami higieny w zakładzie pracy i zgodne z normami HACCP.

Szkolenie składa się z następujących modułów:

 • bezpieczeństwo i higiena w zakładach pracy objętych systemem HACCP
 • higiena osobista
 • regulacje dot. temperatury
 • odbiór, przechowywanie i przygotowywanie produktów
 • alergeny i ich wpływ na zdrowie człowieka
 • przygotowywanie pomieszczeń

Metoda

Szkolenie prowadzone jest w sposób interaktywny: przedstawienie prezentacji, omawianie materiału

szkoleniowego jak również dyskusje z uczestnikami i omawianie przypadków, odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników. Kurs zakończony jest wewnętrznym egzaminem przeprowadzanym przez trenera. Po pozytywnym zaliczeniu testu, uczestnik otrzymuje certyfikat, który ważny jest 1 rok.

Czas trwania

Szkolenie HACCP – Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny trwa jeden dzień. Jest to dokładnie 6-godzinny kurs. Program szkolenia zostaje ustalony każdorazowo po konsultacji z klientem. Przy ustalaniu szczegółów szkolenia bierzemy bowiem pod uwagę specyfikę zakładu pracy i obowiązki pracowników. Przed rozpoczęciem szkolenia staramy się każdorazowo dokonać analizy miejsca pracy, używanych maszyn i urządzeń, tak aby kurs jak najbliżej odpowiadał warunkom pracy uczestników.

Termin i miejsce ustalane są indywidualnie. Regularnie organizujemy szkolenia w  Rijswijk i Nijmegen. Ponadto możliwe jest też odbycie szklenia i egzaminu w  siedzibie klienta.

W przypadku pytań dotyczących szkolenia prosimy o kontakt z naszym biurem.

 1 dzień
 dla osób, które podczas pracy mają styczność z produkcją i przetwarzaniem żywności
Rijswijk, Nijmegen lub siedziba klienta (jeśli dysponuje odpowiednim miejscem i sprzętem)
 wydany po zaliczonym egzaminie, certyfikat ważny 5 lat
holenderski, angielski, niemiecki, polski, słowacki, grecki, litewski, francuski, chorwacki, rumuński, węgierski, turecki, arabski, hiszpański, portugalski, włoski, bułgarski i rosyjski.
 Darmowy parking w lokalizacjach VCA
 Darmowy lunch i kawa ( w lokalizacjach VCA)
Konieczność rezerwacji – grupa min. 8 osob, rezerwacja terminu do uzgodnienia z klientem
Egzamin  teoretyczny

  Informacje o kursie


  [select* menu-czas first_as_label "-- Preferowany czas rozpoczęcia kursu --" "as soon as possible" "up to 1 month" "up to 3 months"

  Dane zamawiającego/h3>

  [text* your-name placeholder "Imię i nazwisko*"]

  *Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 8 uczestników.