Bezpieczna praca z wózkiem widłowym- Kurs Heftruck

Szkolenie Heftruck- bezpieczna praca z wózkiem widłowym, dostarcza uczestnikowi zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej wiedzy związanej z bezpiecznym użytkowaniem maszyny. Dzięki zdobytej wiedzy w zakładzie pracy istnieje mniejsze ryzyko związane z wypadkiem.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest świadomy niebezpieczeństw pracy z wózkiem widłowym. Posiada on wiedzę praktyczną i teoretyczną określające zasady bezpieczeństwa jakie należy przestrzegać. Uczestnik szkolenia jest w stanie w odpowiedzialny sposób obsługiwać wózek widłowy i potrafi w praktyce stosować zasady bezpiecznej pracy. W codziennych sytuacjach pracy zmniejsza to możliwość wypadku.

Szkolenie / Kurs  Heftruck- Bezpieczna Praca z wózkiem widłowym jest przeznaczone dla pracowników, których obowiązkiem jest obsługa wózka widłowego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, w różnych sytuacjach pracy. Osoby nie posiadają żadnego specyficznego przeszkolenia w tym kierunku. Osoby obsługujące wózki widłowe w Holandii są prawnie zobowiązane do posiadania odpowiednich uprawnień.

Szkolenie jest interaktywne: poprzez krótkie prezentacje i dyskusje omawiane są poszczególne tematy. Na szkoleniu przedstawiane są aspekty bezpiecznej pracy z wózkiem widłowym są omawiane jak również przeprowadzana jest cześć praktyczna. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w parach oraz indywidualnie. Stopień umiejętności oceniany jest przez trenera.  Aby zdobyć certyfikat od uczestników szkolenia wymagane jest:

 • zaliczenie teoretycznego testu ( test wiedzy o bezpiecznej pracy w wózkiem widłowym)
 • pozytywna ocena egzaminatora części praktycznej

Szkolenie trwa 1 dzień (dzień pracy) i składa się z dwóch części ( teoretycznej i praktycznej). Program szkolenia zostaje każdorazowo ustalony w zależności od życzenia klienta oraz specyfiki obowiązków pracy uczestników szkolenia.

Termin i miejsce ustalane są indywidualnie. Regularnie organizujemy szkolenia w  Rotterdamie. Możliwe jest też odbycie szklenia i egzaminu w  siedzibie klienta, jeśli dysponuje on odpowiednim miejscem i sprzętem.

 1 dzień
 dla pracowników, których obowiązkiem jest obsługa wózka widłowego, zarówno wewnątrz zakładu pracy jak i na zewnątrz, w różnych sytuacjach pracy.
 Rotterdam lub siedziba klienta (jeśli dysponuje odpowiednim miejscem i sprzętem)
 wydany po zaliczonym egzaminie, certyfikat ważny 5 lat
holenderski, angielski, niemiecki, polski, słowacki, grecki, litewski, francuski, chorwacki, rumuński, węgierski, turecki, arabski, hiszpański, portugalski, włoski, bułgarski i rosyjski.
 Darmowy parking w lokalizacjach VCA
 Darmowy lunch i kawa ( w lokalizacjach VCA)
sprzęt dostępny w lokalizacjach VCA Talen ( w lokalizacjach klienta udostępnia klient)
Konieczność rezerwacji – grupa min. 8 osob, rezerwacja terminu do uzgodnienia z klientem
Egzamin praktyczny i teoretyczny

  Informacje o kursie


  [select* menu-czas first_as_label "-- Preferowany czas rozpoczęcia kursu --" "as soon as possible" "up to 1 month" "up to 3 months"

  Dane zamawiającego/h3>

  [text* your-name placeholder "Imię i nazwisko*"]

  *Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 8 uczestników.