Tydzień uwagi dla RI&E to dobry moment na wgląd i aktualizację Ryzyka Inwentaryzacji i Ewaluacji. Od poniedziłku 21 czerwca do 25 czerwca 2021 r., zarezerwuj czas na RI&E.
Tydzień RIE to inicjatywa Centrum Wsparcia RI&E. Podczas Tygodnia RI&E stowarzyszenia branżowe, trenerzy, służby BHP i inni pośrednicy organizują z tej okazji specjalne działania.

Co to jest RI&E?

Jest to po krótce spis wszystkich zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie wraz z ich oceną oraz środkami zaradczymi.
Prowadząc działalność w Holandii pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników we wszystkich aspektach związanych z pracą. Podstawa  prawna konieczności inwentaryzacji i oceny ryzyka zapisany jest w Artykule 5 ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy Przy ocenie ryzyka zwraca się uwagę na dostęp pracowników do eksperta lub osoby, o której mowa w art. 13 i 14, lub służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
W naszych poprzednich artykułach opisujemy dokładnie czym jest RI&E i podajemy praktyczne narzędzia do jej wykonania:

 

Dobra RI&E może zapobiec wielu nieszczęciom

RI&E jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy. Jeśli nim jesteś zadbaj, aby RI&E było integralną częścią Twojej polityki BHP. Dodatkowo upewnij się, że jest zrobione dobrze. Ponieważ może zaoszczędzić ci wielu kłopotów.

W RI&E najpierw identyfikuje się zagrożenia i niepożądane skutki, które mogą wystąpić. Następnie określa się ryzyko, to jest prawdopodobieństwo, że ​​rzeczywiście wystąpi niepożądany efekt.

Dodatkowo treść RI&E musi być jawna oraz przekazana pracownikom, ponieważ muszą być oni świadomi niebezpieczeństw na jakie są narażeni w pracy.
W razie wypadku Inspekcja Pracy zawsze prosi o udostępnienie RI&E.

VCA TALEN promuje RI&E 

Na naszej platformie vcaedu.nl przez cały tydzień z uwagi dla RI&E dostępny jest rabat na wszystkie kursy i testy próbne online.
Na hasło RI&E otrzymają Państwo 10 € rabatu.