Darmowy egzamin próbny VCA

Poprzez stronę internetową VCA Talen możliwe jest zapoznanie się z formą i wybranymi pytaniami próbnymi testów VCA.

Darmowe testy próbne udostępniane na stronie zawierają 10 pytań, co stanowi 25% testu kompletnego VCA (całość egzaminu zawiera 40 pytań egzaminacyjnych). Odpowiedni czas testu próbnego stanowi 25% oficjalnego testu (15 minut). Pytania przyjmują formy pytań:

  • wielokrotnego wyboru,
  • typu matrix (odpowiedz tak/nie),
  • z tylko jedna poprawną odpowiedzią,
  • na dobieranie / przyporządkowywanie.

Dzięki darmowym testom online osoba chcąca uzyskać certyfikat VCA może sprawdzić swoje umiejętności nie tylko z zakresu wiedzy VCA, ale także zapoznać się z formą egzaminu.

Jako bonus, po wypełnieniu testu próbnego wyświetlane są odpowiedzi z zaznaczeniem poprawnych i niepoprawnych, a także krótka informacja zawierająca teorię pozwalającą na utrwalenie wiedzy testowanej w danym pytaniu.

 Testy próbne w wybranych językach:

Polski

VCA proefexamen VCA egzamin próbny

Angielski

Rumuński

Grecki

vca proefexamen

Holenderski

Niemiecki

Turecki

Rosyjski

Słowacki

Węgierski

Litewsi

Bułgarsi

Hiszpański

Chorwacki

Kompletny test próbny w formie komputerowej

Na szkoleniach oferowanych przez VCA Talen oferowane są kompletne testy próbne w formie komputerowej (40 pytań egzaminacyjnych).

Każdy kursant ma możliwość przetestowania swojej wiedzy w trakcie kursu. Forma testu próbnego przygotowana jest tak, by kursant mógł zapoznać się z:

  • formą oficjalnego kursu,
  • sposobem udzielania odpowiedzi,
  • odpowiadaniem na pytania pod presją czasu.

Po każdym teście omawiane są zagadnienia sprawiające problemy. Kursanci mogą zadawać dodatkowe pytania, dzięki czemu utrwalana jest wiedza, a co za tym idzie wzrasta świadomość praktycznego zastosowania zasad bezpiecznej pracy.

Więcej o oficjalnym egzaminie VCA można poczytać na naszej stronie.

Masz pytania?

Zadzwon lub napisz do nas

Zapisy online

Agenda