Darmowy egzamin próbny VCA

Poprzez stronę internetową VCA Talen możliwe jest zapoznanie się z formą i wybranymi pytaniami próbnymi testów VCA.

Pytania przyjmują formy pytań:

  • wielokrotnego wyboru,
  • typu matrix (odpowiedz tak/nie),
  • z tylko jedna poprawną odpowiedzią,
  • na dobieranie / przyporządkowywanie.

Darmowe testy próbne B-VCA

Udostępniane na stronie testy zawierają 10 pytań, co stanowi 25% testu kompletnego (całość egzaminu zawiera 40 pytań egzaminacyjnych). Odpowiedni czas testu próbnego stanowi 25% oficjalnego testu (15 minut).

Dzięki darmowym testom online osoba chcąca uzyskać certyfikat VCA może sprawdzić swoje umiejętności nie tylko z zakresu wiedzy VCA, ale także zapoznać się z formą egzaminu.

Jako bonus, po wypełnieniu testu próbnego wyświetlane są odpowiedzi z zaznaczeniem poprawnych i niepoprawnych, a także krótka informacja zawierająca teorię pozwalającą na utrwalenie wiedzy testowanej w danym pytaniu.

 Testy próbne B-VCA w wybranych językach:

Polski
Angielski
Rumuński
Grecki
Holanderki
Niemiecki
Turecki
Rosyjski
Słowacki
Węgierski
Litewski
Bułgarski
Hiszpański
Chorwacki
Francuski

Darmowy test próbny VOL VCA

Darmowe testy VOL VCA udostępniane na stronie  zawierają 10 z 70 pytań. Czas na udzielenie odpowiedzi to 10 minut.

 Testy próbne VOL VCA w wybranych językach:

VOL VCA – Angielski
VOL VCA – Holanderki

Kompletny test próbny w formie komputerowej

Na szkoleniach oferowanych przez VCA Talen oferowane są kompletne testy próbne w formie komputerowej (40 pytań egzaminacyjnych).

Każdy kursant ma możliwość przetestowania swojej wiedzy w trakcie kursu. Forma testu próbnego przygotowana jest tak, by kursant mógł zapoznać się z:

  • formą oficjalnego kursu,
  • sposobem udzielania odpowiedzi,
  • odpowiadaniem na pytania pod presją czasu.

Po każdym teście omawiane są zagadnienia sprawiające problemy. Kursanci mogą zadawać dodatkowe pytania, dzięki czemu utrwalana jest wiedza, a co za tym idzie wzrasta świadomość praktycznego zastosowania zasad bezpiecznej pracy.

Więcej o oficjalnym egzaminie VCA można poczytać na naszej stronie.