Internacjonalizacja przedsiębiorstw – wyzwania kadry kierowniczej

Co to znaczy być kierownikiem?

Kierowanie grupą pracowników to duże wyzwanie. Internacjonalizacja przedsiębiorstw wymaga od kadry kierowniczej umiejętności radzenia sobie także z różnicami kulturowymi jak i barierami językowym. Rola kierownika w zespole ma kluczowe znaczenia dla funkcjonowania i efektywności grupy. Realizacja obowiązków menedżera w organizacji organizacji międzynarodowej składa się więc na wiele aspektów, o których po krótce opowiemy.

W celu stworzenia pozytywnego i motywującego środowiska pracy, kadra zarządzająca musi posiadać umiejętności:

 • podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności,
 • odpowiedniego poziomu komunikacji, z podkreśleniem roli słuchania – w organizacji międzynarodowej niezmiernie ważne jest zrozumienie dla różnych styli komunikacji, wynikających z różnic kulturowych i barier językowych,
 • rozpoznania i rozwiązywania problemów w miejscu pracy,
 • asertywność.

Czy bycie liderem jest więc wrodzone czy nabyte?

Z pewnością jedne osoby mają większe predyspozycje do bycia liderem niż inne, jednak często okazuje się, że z osób pozornie nie wykazujących cech przywódczych kształtują się znakomici liderzy.

Szkolenia menedżerskie skierowane na rozwój wybranych umiejętności w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy stylu zarządzania. Co za tym idzie, podnosi się kuttura pracy firmy, co z kolei ma przełożenie na efektywności i zysk.

Lider- odpowiednia osoba, na odpowiednim miejscu.

W zależności, czy firma decyduje się na obsadzenie stanowiska menedżerskiegow drodze rekrutacji zewnętrznej lub awansu wewnętrznego możemy wyróżnić dwie odrębne sytuacje.

Rekrutacja zewnętrzna

Pierwsza wiążę się z objęciem stanowiska kierownika w nowej firmie, gdzie zaczyna budować sieć kontaktów i swoja rolę lidera. W tym przypadku do roli kierownika należy przede wszystkim:

  • budowanie zaufania,
  • poznanie funkcjonowania zespołu,
  • ustalenie sposobu komunikacji
  • motywowanie grupy.
Awans wewnątrz firmy

Druga sytuacja to awans. Z pozycji osoby awansującej jest to często bardzo trudna i stresująca zmiana. Jak zbudować autorytet wśród kolegów/koleżanek? Czy będę traktowany/na poważnie? Jak będą wyglądać teraz moje relacje z kolegami? W jaki sposób przekazywać polecenia i zwracać uwagę na ewentualne błędy?

Osoba kierująca grupą (w obydwu powyższych przypadkach) powinna przede wszystkim przejść gruntowne szkolenia i być przygotowana merytorycznie, znać potrzeby firmy jak i określić cechy grupy, którą kieruje i znaleźć odpowiednie metody komunikacji, rozwiązywania problemów, stymulowania i delegowania zadań.

100 dni kierownika

Funkcjonuje przekonanie 100 dni kierownika pokazuje jakim jest liderem. Przez ten okres firma ocenia jego zdolności przywódcze, poziom zaangażowania i efektywność. Z drugiej strony zespół, którym zarządza sprawdza umiejętności komunikacji, empatię i umiejętność egzekwowania wykonalności zadać. Doświadczony kierownik opracowuje więc wizje budowania wizerunku i roli jego zespołu w organizacji. Obejmując stanowisko zarządzające pracownik  w pierwszych miesiącach może odczuwać duża presję tak ze strony kierowników jak i podwładnych.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw w Holandii – kierowanie grupą w międzynarodowej organizacji.

Stanowisko kierownika w międzynarodowej organizacji niesie dodatkowe czynniki, z którymi lider musi się zmierzyć. Polacy zajmujący stanowiska kierownicze w firmach holenderskich na pierwszym miejscy wskazują różnice kulturowe oraz bariery językowe. Przystosowanie do nowych warunków pracy, proces asymilacji i zderzenie z wieloma kulturami są często powodem błędów i konfliktów w pracy. Należy brać pod uwagę, że w Holandii migranci stanowią dużą grupę pracowników. Co więcej, wiele przedsiębiorstw zatrudnia pracownikow pochodzących z wielu krajów, co zwiększa stopień internacjonalizacji firmy. Jednocześnie zjawisko to podnosi stopień skomplikowania zarządzania grupą, gdyż wymaga większego stopnia komunikatywności wśród pracowników.
Menedżer w holenderskiej organizacji to osoba, która jest otwarta i gotowa na:

 •  proces integracji,
 • naukę języka
 • ma zrozumienie dla nowej kultury biznesu jak i stylu kierowania grupą.

Z pewnością osoba ta musi zderzyć się z wieloma stereotypami oraz mądrze wykorzystać swój potencjał. Dobry kierownik wie także, w których pracownikach drzemie potencjał, a których trzeba zmotywować.Przekazywanie jak i odbiór  pozytywnej jak i negatywnej opinii o efektywności pracy jest w dużym stopniu uzależnione od podłoża kulturowego pracownikow.

Szkolenie „ Zarządzanie grupą dla polskich kierowników operacyjnych w Holandii”.

Już w kwietniu organizujemy szkolenie menedżerskie specjalnie dla polskich kierowników w Holandii. Jeśli chcesz rozwinąć swoje umiejętności lub zaczynasz budować swoją pozycję lidera, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Szkolenie ma na celu budowanie kompetencji roli kierownika w zespole. Poza treningiem odpowiednich umiejętności kierowniczych, skupiamy się również na aspektach różnic kulturowych i pracą w międzynarodowych organizacjach.
Szkolenie ma charakter interaktywny: tematy rozpatrywane są za pomocą krótkich prezentacji, dyskusji i case study „ uczenie się przez działanie”. 16 godzin treningu podzielone jest na dwie kwietniowe soboty ( 21 i 28 kwiecień 2018 ).
Prowadzącą szkolenie jest Marzena Domańska, psycholog NIP i właścicielka firmy VCA Talen. Od 15 lat zajmuje się badaniem i szkoleniami międzynarodowego personelu w holenderskich firmach.

Więcej informacji o prowadzącej znajdziecie na profilu Linkedin.

Zapraszamy również do kontaktu z biurem