Dyplom VCA wydawany jest razem z kartą VCA. Dyplom ma formę papierową (A4) i najlepiej przechowywać go w bezpiecznym miejscu, np. w domu z pozostałymi dokumentami. Karta ma format  karty płatniczej, wykonana jest  z plastiku i może zmieścić się w portfelu. Dokumenty te są świadectwem potwierdzającym, że ich właściciel opanował wiedzę teoretyczną z zakresu VCA- bezpieczeństwa pracy i pozytywnie zdał egzamin. Dotyczy to zarówno poziomu Basis jak i VOL VCA oraz VIL VCU.

Co zrobić gdy zgubisz dyplom VCA?

Oczywiście może się zdarzyć, że dokumenty te zgubią się, stracą czytelność czy ulegną zniszczeniu.  Co w takim wypadku należy zrobić?

Dyplom i karta VCA są dokumentami imiennymi. Do wydania duplikatu i identyfikacji posiadacza konieczne jest podanie imienia i nazwiska posiadacza oraz daty urodzenia. Dane te służą też do sprawdzenia czy uprawnienia VCA są nadal ważne. Można zrobić to odwiedzając stronę www.ssvv.nl. Na stronie tej dostępny jest numer dyplomu i dane dotyczące jego uzyskania.

Jak zdobyć kopię dokumentów?

W przypadku stwierdzenia, że uprawnienia są nadal aktualne, tzn. nie upłynął okres 10 lat od wydania dokumentu, można poprosić o wydanie kopii dokumentów.

VCA Talen wydaje kopie dokumentów wszystkim swoim klientom. Jeśli zgłoszenie do egzaminu było inicjatywą prywatną możesz bezpośrednio zgłosić się do nas i po odszukaniu w bazie klientów chętnie pomożemy w uzyskaniu kopii dokumentów. W przypadku osób delegowanych do nas przez firmy bądź agencje pracy sugerujemy kontakt z pracodawcą. Istnieje szansa, że mają oni kopię dokumentu.

Dyplom VCA stracił ważność

W  przypadku gdy zgubiony dyplom VCA  utracił swoją ważność konieczne jest ponowne podejście do egzaminu.  Zalecamy jednak udział w kursie przygotowującym lub sprawdzenie swoich umiejętności radzenia sobie z odpowiadaniem na pytania testowe w formie komputerowej.