Het VCA-diploma wordt uitgegeven samen met de VCA-kaart. Het diploma heeft een papieren vorm (A4) en kan het beste op een veilige plaats worden bewaard, bijvoorbeeld thuis met andere waardevolle documenten.

De kaart heeft het formaat van een betaalkaart, is gemaakt van plastic en past in uw portemonnee. Het diploma en de kaart zijn bewijsstukken die bevestigen dat hun eigenaar de theoretische kennis op het gebied van VCA – arbeidsveiligheid beheerste en geslaagd was voor het examen.Dit geldt voor zowel het basisniveau als de niveaus VOL VCA en VIL VCU.

VCA certificaat of VCA pasje kwijt? Wat te doen als u uw VCA-diploma verliest?

Natuurlijk kan het gebeuren dat deze documenten verloren gaan, de leesbaarheid verliezen of worden vernietigd. Wat moet u in dit geval doen?

Het diploma en de VCA-kaart zijn persoonsgebonden documenten. Om een duplicaat af te geven en de houder te identificeren, moeten de naam en achternaam van de houder en de geboortedatum worden vermeld. Deze gegevens worden ook gebruikt om te controleren of VCA-rechten nog steeds geldig zijn.
U kunt dit doen door website www.ssvv.nl te bezoeken. Het nummer van het diploma en de details over het behalen ervan zijn beschikbaar op deze pagina.

Hoe kan ik een kopie van de documenten te krijgen?

Als wordt vastgesteld dat de rechten nog steeds geldig zijn, d.w.z. de periode van 10 jaar is niet verstreken sinds het document werd uitgegeven, kunt u een kopie van de documenten aanvragen.

VCA Talen geeft kopieën van documenten uit aan al haar klanten. Als het registreren voor het examen een privé-initiatief was, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij het verkrijgen van kopieën van documenten. In het geval van personen die door bedrijven of uitzendbureaus bij ons waren aangemeld, raden we aan om in eerste instantie contact op te nemen met de werkgever. De kans bestaat dat zij een kopie van het document hebben.

Het VCA-diploma is verlopen

Als het verloren VCA-diploma zijn geldigheid heeft verloren, moet het examen opnieuw worden afgelegd. We raden echter aan om een voorbereidingscursus te volgen of om te controleren of u in staat bent om te gaan met het beantwoorden van computervragen.