Bij deze training staan de bedrijfscertificering VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) en Bedrijfscertificering VCU (Veiligheid Checklist Uitzendbranche) centraal.

Met deze bedrijfscertificaten toont een bedrijf aan dat het voldoet aan de veiligheidsvoorschriften die noodzakelijk zijn om werk verantwoord en veilig uit te voeren. De bedrijfscertificatie is ook een manier om de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zo breed mogelijk te dragen. Wij begeleiden, adviseren en helpen bedrijven bij het behalen van de VCA-certificering.

Voor wie is VCA en VCU Bedrijfscertificering bedoeld?

Wilt u als bedrijf kunnen aantonen dat u voldoet aan de veiligheidsvoorschriften die noodzakelijk zijn om werk verantwoord en veilig uit te voeren? Dan dient uw bedrijf in het bezit te zijn van de bedrijfscertificering VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) en/of de bedrijfscertificering VCU (Veiligheid Checklist Uitzendbranche). Afhankelijk van de bedrijfstak waarin uw bedrijf werkzaamheden uitvoert.

Dit VCA- en VCU-certificaat is gelijk een manier om de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zo breed mogelijk te dragen. VCA Talen begeleidt, adviseert en helpt bedrijven bij het behalen van deze VCA en VCU Bedrijfscertificering.

Waar bestaat de begeleiding voor de VCA en VCU Bedrijfscertificering uit?

Voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor VCA- of VCU-certificering, moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst dienen alle medewerkers in het bezit te zijn van het diploma Basisveiligheid VCA en leidinggevenden van het diploma VOL-VCA. Deze cursussen zijn eveneens af te nemen bij VCA Talen.

Vervolgens start u met het traject voor de VCA of VCU certificering van het bedrijf zelf. VCA Talen begeleidt u in dit traject met de volgende zaken:

  • Het opstellen van een handboek aan de hand van uw bedrijfsgegevens en inspecties. Het handboek zal moeten voldoen aan de VCA-checklist zoals uitgegeven door het Centraal College van Deskundigen VCA.
  • Het begeleiden en adviseren bij de invoering van de certificering.
  • Het ter beschikking stellen van een pakket met tien toolbox-instructies en een veiligheidshandboekje voor het personeel
  • Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), inclusief beoordeling door een erkende Arbodienst.
  • Het opstellen van een actieplan naar aanleiding van de RI&E.
  • Assistentie op de dag van certificatie.
  • Het aanbieden van diverse veiligheidsopleidingen voor alle medewerkers (niet bij de prijs inbegrepen, wel allen via VCA Talen af te nemen).

Heeft u/uw bedrijf alle stappen doorlopen, dan is uw bedrijf klaar voor de officiële Audit.

Waar vindt de begeleiding plaats?

VCA Talen verzorgt de begeleiding van de VCA VCU Bedrijfscertificering in de regio’s Nijmegen en Den Haag. Daarnaast kunnen de begeleiders vanuit VCA Talen ook bij u op bedrijfslocatie langskomen.

Hoelang duurt het begeleidingstraject?

Het totale begeleidingsproces duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden en eindigt met een officiële audit uitgevoerd door een onafhankelijk Certificeringsbureau. De kosten van deze audit zijn niet bij de prijs inbegrepen.