VIL VCU – Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden

VIL VCU cursus in een van 2 talen – de trainingen worden gegeven in het Nederlands en Engels.

Voor wie is de VIL VCU training bedoeld?

De cursus Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL VCU) is bestemd voor intercedenten en voor leidinggevenden in de uitzendbranche. Als medewerker in de uitzendbranche moet u immers weten waar u op moeten letten, wanneer u naar geschikte uitzendkrachten zoekt voor een VCA-gecertificeerd bedrijf.

Wat houdt de VIL VCU training in?

De VIL VCU training omvat veel gelijkenissen met de VOL VCA training maar gaat daarnaast ook in op de relatie tussen uitzendkracht, uitzendbureau en opdrachtgever en de wetgeving hier omtrent.

In de cursus wordt algemene veiligheidskennis behandeld, maar komt ook specifieke kennis over veilig werken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden binnen uitzendbureaus aan bod. Deelnemers maken kennis met de welzijnswetgeving, de wetgeving voor de intermediaire arbeidsmarkt en specifieke arbeidsrisico’s als:

  • risico’s en ongevallen;
  • gevaarlijke stoffen;
  • brand en explosie;
  • werken in besloten ruimtes;
  • veilig werken op hoogte;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Na afloop ontvangt u het VCU VIL-diploma. Dit diploma is erkend in het kader van VCU-certificering. Wanneer u in het bezit bent van het diploma wil dat tevens zeggen dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan werknemers bij VCA-gecertificeerde bedrijven.

Waar vinden de trainingen plaats?VIL VCU

VCA Talen verzorgt de VIL VCU-training en het bijbehorende examen in de regio’s Nijmegen en Den Haag. Daarnaast kan VCA Talen de VIL VCU-trainingen organiseren op uw bedrijfslocatie. De training wordt gegeven in het Nederlands en het Engels.

1 dag of 2 gaden
voor intercedenten en voor leidinggevenden in de uitzendbranche
de regio’s Nijmegen en Den Haag / op uw bedrijfslocatie
certificaat 10 jaar geldig
bekijk agenda
Nederlands, Engels
Gratis parkeren bij de locatie
Inclusief lunch en koffie

Geldigheid van het certificaat

Een bij VCA Talen behaald certificaat is geldig in Nederland, maar ook in andere EU landen. Het document heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Na deze 10 jaar moet u opnieuw examen doen. Het certificaat wordt eenmalig verstrekt en is niet overdraagbaar. Het document staat op naam van de persoon die het examen heeft afgelegd.

Neem contact met ons op!

VCA Proefexamen*

Maak kennis met de testformule en bekijk de voorbeeldvragen.

De Basis- en VOL VCA proefexamens, bestaande uit 10 vragen, zijn beschikbaar op onze website.

GRATIS ONLINE VCA PROEFEXAMENS