28 april 2019 – Werelddag van veiligheid en gezondheid op het werk

Elk jaar is 28 april de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Op deze dag worden ook mensen herdacht die tijdens het werk hun leven hebben verloren, of die lichamelijk of geestelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Dit jaar, als onderdeel van de viering van het 100-jarig jubileum van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), begint deze dag met een reeks evenementen en activiteiten op wereldschaal. Het thema van het festival dit jaar is veiligheid en gezondheid en de toekomst van het werk.

Verslag over de arbeidsveiligheid

Dit jaar bereidt de IAO een rapport voor over acties om levens te redden en een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen. Wat nog belangrijker is, is dat het wereldwijde rapport betrekking heeft op:

 • Veranderingen in de organisatie van het werk;
 • technologieën (digitalisering en IT, werken op platforms, automatisering en robotica;
 • Demografie;
 • Globalisering;
 • Het klimaat en andere factoren die van invloed zijn op de dynamiek van veiligheid en gezondheid

De analyse heeft betrekking op zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen.

Verhoogde veiligheid op het werk

Het is in het belang van iedereen, zowel werkgever, werknemer als zzp-er om het werk zodanig te organiseren, dat de risico’s die verbonden zijn aan de betreffende functie worden beperkt.

Om de arbeidsveiligheid te vergroten, is het de moeite waard om verschillende elementen te behandelen:`

 1. Zorgen voor een goede informatiestroom tussen personen die individuele taken uitvoeren en het leidinggevend personeel. In een multiculturele omgeving is er sprake van universele vormen van informatiestromen.
 2. Informeren over risico’s verbonden aan een bepaalde taak of functie.
 3. Informatie over gedragsregels in geval van calamiteiten.
 4. Het personeel krijgt een passende training bijvoorbeeld:
  1. Het behalen van een VCA certificaat;
  2. Een afgeronde beroepstraining met een gedetailleerde bespreking van individuele gezondheidsrisico’s en het werken met bepaalde apparaten.
 5. Voorkomen dat tijdens een pauze in het werk geen veranderingen optreden in de omstandigheden waarin het wordt uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan het werken aan steigers. Zoals controleren of er elementen zijn verwijderd, er geen machines of gereedschappen zijn achtergelaten. Voor dit doel wordt het aanbevolen om LMRA uit te voeren (Last Minute Risk Analysis)
 6. Gebruik maken van het recht om het werk stil te leggen in een situatie waarbij het leven of de gezondheid van een werknemer in het geding komt.

Neem bij vragen over veilig werken contact op met het team van VCA Talen.