VOL VCA – Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

VOL VCA cursus in een van 4 talen – de trainingen worden gegeven in het Nederlands, Engels, Duits, en Frans

Voor wie is de VOL VCA training bedoeld?

De training Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden  traint operationeel leidinggevenden in het toezien op veilig werken in hun organisatie. Want voor het creëren van veilig handelen op de werkvloer, is het voorbeeldgedrag van leidinggevenden van grote betekenis. Werknemers zullen eerder geneigd zijn zelf veilig te werken, wanneer hun leidinggevende dit ook doet. Daarom is het van belang dat leidinggevenden de regels kennen en inzetbaarheidsproblemen bij hun medewerkers kunnen signaleren en verhelpen.

Wat houdt de VOL VCA training in?

De VOL VCA training is een uitgebreidere training dan de training Basisveiligheid VCA, die vooral geschikt is voor (onder)aannemers. Er zit een deel overlap in het cursusmateriaal, maar VOL VCA gaat uitvoeriger in op de wet- en regelgeving omtrent veilig werken. Daarnaast is er aandacht voor:

  • verantwoordelijkheden van leidinggevenden;
  • de Taak-Risico-Analyse;
  • ergonomie van de werkplek;
  • de oorzaken van lichamelijke en mentale belasting.

Met een VOL VCA diploma op zak bent u op de hoogte van de (Europese) wet- en regelgeving omtrent veiligheid en milieu. Maar u kunt ook onveilige situaties herkennen, hierop anticiperen, uw medewerkers aanspreken op onveilig gedrag en zo ongelukken voorkomen. U heeft geleerd daadwerkelijk rekening te houden met uw eigen gezondheid, die van de werknemers waaraan u leiding geeft en met het milieu.

Waar vinden de trainingen plaats?

VCA Talen organiseert de VOL VCA-training en het bijbehorende examen in de regio’s Nijmegen en Den Haag. Daarnaast kunnen wij de VOL VCA-opleidingen ook op uw bedrijfslocatie verzorgen. De trainingen worden gegeven in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Neem contact met ons op of kijk bij ‘Cursussen’ of ‘Organisatietrainingen’ voor meer informatie.

1 dag
voor operationeel leidinggevenden
de regio’s Nijmegen en Den Haag / op uw bedrijfslocatie
certificaat 10 jaar geldig
bekijk agenda
Nederlands, Engels, Duits, Frans
Gratis parkeren bij de locatie
Inclusief lunch en koffie

Geldigheid van het certificaat


Een bij ons behaald certificaat is geldig in Nederland, maar ook in andere EU landen. Het document heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Na deze 10 jaar moet u opnieuw examen doen. Het certificaat wordt eenmalig verstrekt en is niet overdraagbaar. Het document staat op naam van de persoon die het examen heeft afgelegd.

In het Centraal Diploma Register (CDR) kunt u nagaan of iemand een geldig VCA- of SOG-diploma heeft.

Vragen?

Neem contact met ons op!

VCA Proefexamen*

Maak kennis met de testformule en bekijk de voorbeeldvragen.

De Basis- en VOL VCA proefexamens, bestaande uit 10 vragen, zijn beschikbaar op onze website.

GRATIS ONLINE VCA PROEFEXAMENS