Szkolenia Zawodowe dla profesjonalistów

W naszym ośrodku szkoleniowym regularnie prowadzimy szkolenia zawodowe o różnej tematyce, w tym związane z obsługą maszyn.

W miejscu pracy obecne są różne ryzyka, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu i zdrowiu. Bezpieczeństwo pracy jest dla wszystkich najważniejsze. Nie tylko dyrekcja, kadra managerska, ale również osoby wykonujące prace, powinny być uświadomione, co do warunków pracy.

Celem szkoleń oferowanych przez VCA TALEN jest  podniesienie jakości pracy poprzez:

  • dostarczenie niezbędnych informacji w celu oceny występowania i skali ryzyka,
  • podkreślanie bezpiecznego zachowania,
  • minimalizowanie niebezpiecznego postępowania.

Podczas naszych szkoleń uczestnicy zapoznają się z oceną dopuszczalnego ryzyka. Dostarczana jest wiedza umożliwiająca bezpieczne niwelowanie ryzyka.

VCA TALEN przeprowadza interaktywne, praktyczne i skierowane na obowiązki pracy szkolenia. Treningi są przeprowadzane w miejscu pracy na terenie całego kraju (Holandia). W szkoleniach mogą brać udział zarówno grupy jak i osoby prywatne, które pragną podnosić swoje kwalifikacje.

Wybierz odpowiedni kurs dla siebie!

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

    Informacje o kursie    Dane zamawiającego/h3>


    *Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 8 uczestników.