Cel i wizja

Celem firmy jest poprawa bezpieczeństwa i efektywności w pracy przez promocję wiedzy i ograniczenie stresu, naukę zachowań asertywnych i zrozumienie różnic kulturowych, co tworzy dobrze prosperującą międzynarodową organizację. Nasza wizja to wysoki poziom wiedzy zawodowej celem integracji w firmach międzynarodowych.
Naszą misją jest sukcesywne doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez podwyższanie kwalifikacji pracowników i jakości pracy.

Rozwój oferty VCA Talen

W latach 2005-2007 firma oferowała szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy w języku polskim. W roku 2007 oferta została poszerzona o szkolenia VCA : Basisveiligheid, VOL VCA i VIL VCU także w języku holenderskim.
Po krótkim czasie (2009) zakres szkoleń bezpieczeństwa pracy rozszerzył się o różnorodne szkolenia stanowiskowe mające zastosowanie w logistyce, sektorze budowlanym oraz szeroko rozumianej branży technicznej. Oferowane szkolenia to: Bezpieczna Praca z wózkiem widłowym i paletowym, Bezpieczna Praca z Maszyna wysokościową, Monter połączeń kołnierzowych, DVP i wiele innych.

Firmy holenderskie zatrudniają coraz więcej osób z zagranicy, co wpłynęło na wzrost zapytań o szkolenia w innych językach. Było to sygnałem do rozszerzenia usług szkoleniowych o języki: angielski, niemiecki, słowacki, czeski, węgierski, rumuński, grecki, litewski, bułgarski, od niedawna j. rosyjski.

W odpowiedzi na zmiany struktury zatrudnienia jak i chęć pomocy kadrze zarządzającej opracowane zostały szkolenia dla kierowników operacyjnych oraz managerów pod kątem efektywnego funkcjonowania w organizacji międzykulturowej, pokonywaniu barier związanych z różnicami kulturowymi i wielu innych szkoleń managerskich.
Obecnie firma dba o rozwój pracowników zatrudnionych na każdym poziomie organizacji.
VCA Talen świadczy również usługi doradztwa w zakresie szkoleń managerskich i certyfikacji VCA zagranicznych firm chcących zdobywać holenderski rynek. Posiadamy kwalifikacje upoważniające do wydawania niderlandzkich certyfikatów uznawanych przez wszystkich pracodawców (certyfikację VCA/VCU firm).
W roku 2015 w ofercie firmy pojawiły się kursy BHV i EHBO.

Aktualna oferta

Oferta VCA Talen obejmuje:

VCA Talen posiada dwie stałe lokalizacje, gdzie regularnie prowadzone są szkolenia. Są to: Nijmegen oraz Rijswijk ( okolice Den Haag). Poza stałymi otwartymi kursami, VCA Talen daje możliwość zorganizowania zamkniętych szkoleń w lokalizacji wyznaczonej przez klienta. W przypadku zapytań indywidualnych, oferta przygotowywana jest w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Zapytania ofertowe prosimy kierować drogą mailową – adres dostępny na stronie kontaktowej. 
o vca talen

kliknij obraz aby powiększyć