BHV- Specjalista do udzielania Pierwszej Pomocy w Zakładzie Pracy

Celem szkolenia BHV Pierwsza Pomoc jest nabycie umiejętności postępowania pomniejszającego szkody i ratującego życie w sytuacjach zagrożenia.

Do głównych zadań Służy Ratowniczej należą:

 • udzielanie Pierwszej Pomocy
 • walka z pożarem w początkowej fazie
 • ewakuacja pracowników i osób znajdujących się na terenie zakładu pracy w przypadku zagrożenia

Szkolenie  BHV  skierowane jest do pracowników, którzy będą odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Jest to funkcja, która wymaga dodatkowego przeszkolenia. Osoba, która jest oficjalnie wyznaczona przez pracodawcę jako członek Służby Ratowniczej musi posiadać odpowiednie kompetencje.

Jak wygląda szkolenie i egzamin?

Szkolenie BHV  składa się z części teoretycznej (prezentacja, dyskusja) i praktycznej (ćwiczenia praktyczne).
Na części teoretycznej omawiane są przykładowe sytuacje oraz wskazywane odpowiednie schematy zachowań i działań. Przedstawiane są również sytuacje z życia pracowników i ich doświadczenia wraz przedyskutowaniem na forum.

Część praktyczna to m.in: prezentacja środków gaśniczych wraz z możliwością prezentacji oraz ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Polecenia praktyczne odbywają się zarówno w parach jak i indywidualnie. Stopień umiejętności oceniany jest przez trenera.

Moduły wchodzące w skład szkolenia BHV to:

 1. EHBO Pierwsza Pomoc
 2. czynności ratujące życie,
 3. rodzaje i zasady stosowania środków gaśniczych,
 4. ewakuacja i procedury zgłaszania.

Wszystkie aspekty udzielania pierwszej pomocy są gruntownie przedstawiane i ćwiczone.

Szkolenie BHV trwa 1 dzień. Program szkolenia zostaje każdorazowo ustalony w zależności od życzenia klienta oraz specyfiki obowiązków i pracy uczestników szkolenia. Szkolenie BVH zakończone jest egzaminem. Po wykonaniu testu teoretycznego i jego pozytywnej ocenie, kandydat otrzymuje certyfikat BHV ważny 2 lata.

Termin i miejsce ustalane są indywidualnie. Regularnie organizujemy szkolenia w  Rotterdamie. Możliwe jest też odbycie szklenia i egzaminu w  siedzibie klienta, jeśli dysponuje on odpowiednim miejscem i sprzętem.

 1 dzień
 skierowane jest do pracowników, którzy będą odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy
 Rijswijk, Nijmegen lub siedziba klienta (jeśli dysponuje odpowiednim miejscem i sprzętem)
 wydany po zaliczonym egzaminie, certyfikat ważny 1-2 lata
holenderski, angielski, niemiecki, polski, słowacki, grecki, litewski, francuski, chorwacki, rumuński, węgierski, turecki, arabski, hiszpański, portugalski, włoski, bułgarski i rosyjski.
 Darmowy parking w lokalizacjach VCA
 Darmowy lunch i kawa ( w lokalizacjach VCA)
Konieczność rezerwacji – grupa min. 8 osob, rezerwacja terminu do uzgodnienia z klientem
Egzamin teoretyczny

  Informacje o kursie


  [select* menu-czas first_as_label "-- Preferowany czas rozpoczęcia kursu --" "as soon as possible" "up to 1 month" "up to 3 months"

  Dane zamawiającego/h3>

  [text* your-name placeholder "Imię i nazwisko*"]

  *Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 8 uczestników.