Statistiek bedrijfsongevallen in Nederland voor het jaar 2018

Helaas, ondanks het stimuleren van veilig werken, de beschikbaarheid van een breed scala aan professionele en veiligheids-gerelateerde trainingen (bijv. VCA), naast wettelijke eisen waaraan de werkgever en de werknemer moeten voldoen om aan de veiligheidsnormen te voldoen, ontstaan er nog steeds die resulteren in een arbeidsongeval. Elk jaar worden arbeidsongevallen onderworpen aan statistische analyse om de basis van het probleem te begrijpen en de risicogroepen te bepalen.

Algemene statistieken van bedrijfsongevallen

In 2018 werd officieel gemeld dat 3,1 procent van alle werknemers gewond raakte als gevolg van een bedrijfsongeval. Het gold voor respectievelijk 3,4% van de mannen en 2,8% van de vrouwen. Deze gegevens wijzen op een afname van het aantal bedrijfsongevallen met 0,3% ten opzichte van 2017. 1,7% van de werknemers die een ongeval melden, heeft zijn werk voortgezet, wat betekent dat het incident niet tot verzuim van een werknemer heeft geleid.
In het statistische onderzoek was het type verwonding als gevolg van een bedrijfsongeval in 2% van de gemelde gevallen lichamelijk letsel. 0,5% van alle verwondingen werden echter geclassificeerd als psychisch letsel. Volgens de statistieken waren mannen in 2018 de meest voorkomende slachtoffers van de eerstgenoemde ongevallen (2,3%), terwijl vrouwen vaker een psychologisch probleem rapporteerden (0,7%).

Ongevallen op het werk uitgesplitst naar economische activiteit

Beschikbare gegevens kwalificeren ongevallen in 4 groepen van economische activiteit:

  1. Landbouw, bosbouw en visserij;
  2. Industrie en energie (inclusief, onder andere, bouw, industrie, mijnbouw en steengroeven, processen met betrekking tot de productie en levering van energie, enz.);
  3. Commerciële diensten (inclusief transport, verhuur, financiën, consulting, enz.);
  4. Niet-commerciële diensten (waaronder sport en cultuur, onderwijs, administratie en overheidswerk, enz.)

Uit de gegevens blijkt dat in de volgorde waarin de groepen behoren respectievelijk:

  1. ongevallen die lichamelijk letsel veroorzaken: 4%; 2,4%; 2% en 1,8% van alle werknemers in een bepaalde sector;
  2. psychische schade 0,2%; 0,4%, 0,4% en 0,9%.veroorzaakt

Bedrijfsongevallen – achtergrond van de werknemers

Vanwege het feit dat Nederlandse bedrijven personeel uit verschillende landen in dienst heeft, is de regio waaruit de werknemers komt geanalyseerd. Drie groepen werknemers werden onderscheiden:

  • I -Inwoners van Nederland
  • II- “Western” – Westerse migranten: mensen afkomstig uit landen van de Europese Unie (met uitzondering van Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan
  • III- “Non – western” – Niet-westerse migranten: mensen uit Afrika, Latijns-Amerika, Azië (behalve Indonesië en Japan) en Turkije
Oorsprong Lichamelijk letsel Psychisch letsel
Nederlanders 2%* 0,5%*
Western 2,3%* 0,6%*
“Non-western” 1,8%* 0,6%*

*% van alle werknemers

Ongeval melden op het werk

Eén van de taken van de werknemer is om alle ongevallen op het werk te melden. Het maakt niet uit of er sprake is van een bijna-ongeval of een ongeval met een ernstig letsel. Bijgevolg moet elk van de ongevallen aan de leidinggevende worden gemeld, zodat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen en verdere ongelukken kunnen worden voorkomen.

De werkgever is steeds verplicht de arbeidsinspectie te informeren over ernstige en dodelijke ongevallen. Op de website van de SZW-inspectie staat een direct telefoonnummer (24 uur bereikbaar), dat wordt gebruikt om dodelijke of zware ongevallen te melden. Bovendien kunt u in het geval van zware ongevallen ook het formulier gebruiken dat op de website wordt aangeboden.

Bron:CBS