VCA Informatie voor aannemers en zzp`ers

VCA Gecertificeerde aannemers maken regelmatig de keuze om een zelfstandige zonder personeel, een zzp`er in te huren. En dat is prima! Echter zijn er een aantal voorwaarden waar beide partijen aan moeten voldoen. Vooral op het gebied van VCA en veiligheid zijn deze voorwaarden voor veel aannemers en zzp`ers onduidelijk. Toch is het heel belangrijk om van deze voorwaarden op de hoogte te zijn voor er een samenwerking tot gang komt.

Een zzp`er kan nooit zelf VCA gecertificeerd zijn. Simpelweg omdat niet alle gestelde eisen haalbaar zijn. Om toch als onderaannemer ingezet te kunnen worden en werkzaamheden uit te mogen voeren waar VCA voor geëist wordt, moet de zzp`er aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In het bezit zijn van een VOL VCA diploma
  • Te beschikken over een eigen VGM Risico Inventarisatie en Evaluatie
  • Werken met materiaal en PBM die gekeurd zijn
  •        Geen onderaannemers, ingehuurde of uitzendkrachten in dienst hebben

Voor de hoofdaannemer telt dat hij toets of de werkzaamheden van de zzp`er voldoen aan de gestelde eisen van de VCA en moet dit ook kunnen aantonen.

vca zzp`er

aannemers en zzp`ers op werkplek

De wetgeving is sinds januari 2016 strenger geworden op het gebied van VCA en dit vraagt enige aanpassing van zowel aannemer als zzp`er. Externe hulp inschakelen kan vaak nodig zijn om alles goed te regelen. VCA Talen ondersteunt aannemers en zzp`ers op het gebied van veiligheid en bij het geven van adviezen. De praktijk is immers vaak anders dan de theoretische regels.