Deze vraag kan gesteld worden bij VCA Basisveiligheid en hoger.

Welke kleur heeft een bord dat een veiligheidsvoorziening aanduidt?

  1. Geel
  2. Groen
  3. Rood

Er bestaan verschillende soorten borden, die door hun vorm en kleur al aangeven of het gaat om een verbod, een gebod, een waarschuwing, een veiligheidsvoorziening of een aanduiding voor brandbestrijdingsmiddelen. Naast de genoemde borden bestaan er markeringen die de aandacht moeten vestigen op lastige of gevaarlijke doorgangen, traptreden of uitsteeksels.


Het juiste antwoord is 2. Groen.