Veiligheid kent geen taal

Veiligheid op het werk kent geen onderscheid in taal; iedere werknemer moet zich houden aan de gestelde veiligheidsregels. Dus ook de werknemer van niet Nederlandse afkomst. In de praktijk kan dit soms leiden tot onduidelijke situaties. De werknemer is vaak van goede wil, maar zijn taalprobleem belemmert hem om zelfstandig zijn VCA diploma te kunnen behalen. Voor de werkgever kan dit echter overkomen als niet bereidwilligheid van de kant van de werknemer.
taalbarrière tussen werkgever en werknemer is een veelvoorkomend probleem in de praktijk.

VCA Talen komt regelmatig in contact met werkgevers en werknemers voor wie veilig werken bovenaan staat en die zich niet laten weerhouden door een taalbarrière. Samen zetten zij zich in om elkaar te begrijpen en om de regels omtrent veiligheid duidelijk over te brengen. De werknemer krijgt de kans om zijn diploma te halen en daarbij wordt rekening gehouden met zijn leertempo en taalontwikkeling. VCA Talen krijgt regelmatig de vraag om werknemers met een culturele achtergrond op te leiden.

Levensverhaal

Vaak hebben deze werknemers een heel levensverhaal achter zich liggen. Zij zijn dankbaar dat zij werk hebben en willen zich inzetten voor hun werkgever. Het behalen van hun VCA diploma hoort daar logischer wijze bij. Tijdens de lessen wordt er goed gekeken naar taalbegrip en woordbegrip. Extra uitleg en toelichting van onze kant hoort daar automatisch bij. Ook wordt er veel geoefend met proefexamens. Als blijkt dat de taal lezen te moeilijk is dan heeft de werknemer de mogelijkheid om een luisterexamen af te leggen. De praktijk laat zien dat horen en begrijpen vaak beter ontwikkelt is dan lezen en begrijpen. Op deze manier slagen de meeste kandidaten succesvol voor hun diploma en daar gaat het immers om. Samen werken aan veilig werken; daar komt geen taal tussen.

Neem contact met ons op als wij ook u kunnen ondersteunen.