Noodzaak van bedrijfsnoodplan

In elke organisatie moet een bedrijfsnoodplan aanwezig zijn. Dit is geen vrijblijvende keuze maar een wettelijke verplichting. Ook moet iedere werknemer op de hoogte zijn van de inhoud van het bedrijfsnoodplan en de maatregelen kunnen toepassen.

Wat is een bedrijfsnoodplan eigenlijk?

Hierin staat precies beschreven hoe er gehandeld moet worden als er een calamiteit voordoet, een acute noodsituatie dus. Dit kan zijn:

–          Brand of explosie

–          Ongeval met ernstig letsel

–          Sociale onrust door bijvoorbeeld terreurdreiging

–          Gasontsnapping

–          Dreiging door noodweer

–          Ontsnapping van giftige stoffen

In het bedrijfsnoodplan staat hoe een organisatie de noodsituatie beheerst en bestrijdt.  Het is een soort draaiboek waarin systematisch wordt beschreven welke stappen er genomen moeten worden. Met dit plan verzekerd de organisatie de veiligheid van de locatie en zijn omgeving.

BHV’ERS

Om het plan goed uit te kunnen voeren moet een organisatie een goed opgeleid en voorbereid team hebben. Dit team bestaat uit bedrijfshulpverleners; BHV’ERS. Hoeveel BHV’ERS er nodig zijn en wat zij moeten kunnen, hangt af van de grootte van de organisatie en de aard van de risico’s. Ook de ligging van het bedrijf is bepalend; Dit bepaald namelijk de tijd die bv brandweer of ambulance nodig heeft om het bedrijf te bereiken.

Inhoud van een bedrijfsnoodplan

Drie belangrijke fases moeten beschreven staan in het bedrijfsnoodplan:

–          Eerste melding

–          Maatregelen die genomen moeten worden

–          De beëindiging van de noodsituatie

Verder moet het een Veiligheidsplan, een ontruimingsplan en een beveiligingsplan bevatten. Ook praktische zaken zoals: evacuatiesignaal, evacuatieverzamelplaats, vluchtwegen en de juiste blusmiddelen moeten beschreven staan. Het samenwerken met bijvoorbeeld gemeentelijke instanties zoals brandweer en een beschrijving van de verantwoordelijkheden en taken moet ook vastgelegd zijn in het bedrijfsnoodplan.

Oefenen

Het regelmatig oefenen van een rampenplan is noodzakelijk. Iedere medewerker moet immers weten wat hij of zij wel en niet moet doen. Een goede voorbereiding is het in dit geval meer dan het halve werk. Ook het evalueren van het plan is noodzakelijk en indien nodig moet het direct aangepast worden.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden moeten voor iedereen duidelijk zijn. Van iedere belangrijke taak moet een volledige beschrijving zijn. Wie zorgt voor de eerste melding?  Hoe ziet de eerste melding er uit? Wie heeft de leiding?  Wie bepaald de beëindiging? Wie is verantwoordelijk voor de contacten met bijvoorbeeld brandweer? Hoe ziet die samenwerking eruit? Wat wordt er van de medewerkers verwacht? Wat zijn de gedragsregels?

Allemaal vragen die in het bedrijfsnoodplan beantwoord moeten staan.

Ook is het verstandig om in het plan verschillende scenario’s te beschrijven van wat er mis kan gaan. Iedere ramp vraagt immers om zijn eigen aanpak. Een brand wordt anders bestreden dan een gasontsnapping.

Het opstellen van een bedrijfsnoodplan vraagt dus om een serieuze aanpak. Wij kunnen ons voorstellen dat advisering hierbij wenselijk is. VCA Talen geeft deze ondersteuning. Samen met onze veiligheidskundige komen wij graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.