VGM Beleid

Als organisatie zijnde is het verstandig om een goed VGM-Beleid te voeren. VGM staat voor veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit beleid wordt in een verklaring opgesteld. Met deze beleidsverklaring moet het management aangeven op welke wijze zij omgaan met de VGM aspecten. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en natuurlijk hun eigen positieve houding ten aanzien van de VGM aspecten worden vastgelegd. Voor iedereen binnen de organisatie moet deze beleidsverklaring in zichtbaar zijn en de regels gelden voor zowel vast personeel als tijdelijk personeel. Ook de taken en verantwoordelijkheden op VGM gebied van alle leidinggevende moeten worden beschreven.

De belangrijkste punten binnen het VGM beleid zijn:
Voorkomen van persoonlijk letsel

  • Zorgdragen voor de veiligheid van derden
  • Voorkomen van milieu schade
  • Voorkomen van materiele schade
  • Streven naar continue verbetering VGM

Een organisatie kan laten zien dat zij hechten aan een veilige, gezonden en milieu vriendelijke werkplek door het inzetten van werkplekinspecties. Dit moet minimaal twee keer per jaar op de werkplek plaatsvinden. Ook het uitvoeren van een inspectie op de locaties van bijvoorbeeld opdrachtgevers is een belangrijk onderdeel. De bevindingen moeten schriftelijk vastgelegd worden en bij het constateren van gebreken moet er een actieplan bijgevoegd worden. Dit actieplan moet minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd worden. Gestructureerd werken aan VGM zaken vraagt zelfs om periodieke actieplannen.

Er komt veel kijken bij het voeren van een gezonde VGM organisatie. Dit kan afschrikken. Deskundig advies inwinnen en ondersteuning vragen is dan een verstandige oplossing.

Er komt veel kijken bij het voeren van een gezonde VGM organisatie. Dit kan afschrikken. Deskundig advies inwinnen en ondersteuning vragen is dan een verstandige oplossing.
VCA Talen ondersteunt al jarenlang organisaties op het gebied van VGM. Wij komen graag langs om samen te kijken hoe uw organisatie VGM gezond kan worden.  Neem gerust contact met ons op voor advies. Kijk op onze site voor meer informatie en onze overige diensten.

rappelling-755399__180

veiligheid