Internationalisering van ondernemingen – uitdagingen voor de leiding.

Wat betekent het om leidinggevende te zijn?

Het aansturen van een groep medewerkers is een grote uitdaging. De internationalisering van ondernemingen vereist dat de leidingleden in staat is om met culturele verschillen en taalbarrières om te gaan. De rol van de leidinggevende in het team is van cruciaal belang voor het functioneren en de effectiviteit van de groep. De implementatie van de managementverantwoordelijkheden in een internationale organisatie bestaat dus uit vele aspecten, die we kort zullen bespreken.
Om een positieve en motiverende werkomgeving te creëren, moet de leiding over de volgende vaardigheden beschikken:
• nemen van beslissingen en verantwoordelijkheid;
• een passend communicatieniveau, met de nadruk op de rol van luisteren – in een internationale organisatie is het uitermate belangrijk om de verschillende communicatiestijlen te begrijpen die het gevolg zijn van cultuurverschillen en taalbarrières;
• het identificeren en oplossen van problemen op de werkplek;
• assertiviteit.

Is leiderschap aangeboren of aangeleerd?

Zeker, sommige mensen hebben een grotere neiging om een leider te zijn dan anderen, maar het blijkt vaak dat uitstekende leiders ontstaan in mensen die schijnbaar geen leiderschapskwaliteiten vertonen.
Managementtrainingen die zijn gericht op de ontwikkeling van geselecteerde vaardigheden, dragen aanzienlijk bij aan de verbetering van de managementstijl. Bijgevolg wordt de werkroutine van het bedrijf verhoogd, wat zich vervolgens vertaalt in de toename van efficiëntie en winst.

Leider – de juiste persoon op de juiste plaats.

Afhankelijk van het feit of het bedrijf besluit om een leidinggevende functie te vervullen via externe werving of interne procedure, kunnen we twee afzonderlijke situaties onderscheiden.

Externe werving

De eerste heeft betrekking op de functie van leidinggevende in een nieuw bedrijf, waar deze begint met het opbouwen van een netwerk en zijn leiderschapsrol. In dit geval bestaat de rol van de leidinggevende uit:
– Het opbouwen van vertrouwen,
– De werking van het team te leren kennen,
– De wijze van communicatie te bepalen
– Het motiveren van de groep.

Werving middels interne procedure

De tweede situatie is interne procedure. Vanuit de positie van degene die promotie heeft gemaakt is het vaak een zeer moeilijke en stressvolle verandering. Hoe bouw je autoriteit op onder collega’s? Wordt je serieus genomen? Hoe ziet de relatie met collega’s er nu uit?

Hoe stuur je aan en let je op mogelijke fouten?De persoon die de groep leidt (in beide gevallen) moet bovenal een grondige training krijgen en inhoudelijk voorbereid zijn, de behoeften van het bedrijf kennen, de kenmerken van de groep die wordt aangestuurd herkennen identificeren en de meest geschikte methoden van probleemoplossing, motivatie en delegeren van taken vinden.

100 dagen leidinggevende

In het eerste 100 dagen-traject toont de leidinggevende leiderschap. Tijdens deze periode evalueert het bedrijf de leiderschapskwaliteiten, het niveau van betrokkenheid en efficiëntie. Aan de andere kant onderzoekt het team dat onder deze leider valt de communicatievaardigheden, empathie en overredingskracht om te vragen. Een ervaren leidinggevende ontwikkelt visies over het opbouwen van het imago en de rol van zijn team in de organisatie. Door de leidinggevende rol te nemen, kan een werknemer in de eerste maanden veel druk voelen van managers en ondergeschikten.

Internationalisering van ondernemingen in Nederland – het leiden van de groep in een internationale organisatie.

De positie van de leidinggevende in een internationale organisatie brengt extra factoren met zich mee waar de leider voor staat. De Polen die als eersten leidinggevende posities in Nederlandse bedrijven innemen, wijzen op culturele verschillen en taalbarrières. Aanpassing aan nieuwe arbeidsomstandigheden, het proces van integratie en de botsing met veel culturen zijn vaak de oorzaak van fouten en conflicten op het werk. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat migranten een grote groep werknemers in Nederland vormen. Bovendien hebben veel ondernemingen werknemers uit vele landen in dienst, wat de internationalisering van het bedrijf vergroot. Tegelijkertijd verhoogt dit fenomeen de complexiteit van het groepsbeheer omdat het een grotere mate van communicatie tussen werknemers vereist.
Een leidinggevende in een Nederlandse organisatie is een persoon die open staat voor:
• integratieproces,
• leren van talen
• het verkrijgen van inzicht in de nieuwe bedrijfscultuur en in de stijl van het managen van de groep.

Zeker, deze persoon moet opboksen tegen veel stereotypen en zijn potentieel verstandig gebruiken. Een goede leidinggevende weet ook in welke medewerkers een potentieel zit dat gemotiveerd moet worden, een positief en negatief oordeel vellen over werkefficiëntie; dit hangt in grote mate af van de culturele achtergrond van werknemers.

Training ” Leidinggeven en coördineren voor Poolse leidinggevenden in Nederland”.

Al in april organiseren we een managementopleiding specifiek voor Poolse leidinggevenden in Nederland. Als je je vaardigheden wilt ontwikkelen of je leiderschapspositie wilt opbouwen, is deze training geschikt voor jou. De training is gericht op het opbouwen van de competenties voor de rol van leidinggevende in het team. Naast het trainen van geschikte leiderschapsvaardigheden, richten we ons ook op aspecten van culturele verschillen en werk in internationale organisaties.
De training is interactief: de onderwerpen worden behandeld door middel van korte presentaties, discussies en de case study “leren door te doen”. 16 uur training is verdeeld in twee zaterdagen in april (21 en 28 april 2018).
De trainer is Marzena Domańska, NIP-psycholoog en eigenaar van VCA Talen. Al 15 jaar onderzoekt en traint zij internationaal personeel in Nederlandse bedrijven.

Meer informatie over de host is te vinden op het Linkedin-profiel.
Wij staan u graag te woord, voor meer informatie kunt u bellen met ons kantoor: 024-3730654

Leidinggeven en coördineren voor Poolse leidinggevenden in Nederland
21 april 2018 09:00 – 17:00 uur
28 april 2018 09:00 – 17:00 uur