Veilig gedrag in de bouw

Nog een paar weken en dan gaat Dirk met zijn vrouw en drie kinderen naar Turkije op vakantie. Dirk ziet er erg naar uit. Maar eerst moet er nog veel gebeuren in de bouw. Dirk werkt al zo’n 15 jaar in de bouw en sinds kort is hij werkzaam als ZZP-er Isolatietechniek voor met name de platte daken. Officieel is er geen bouwvakvakantie meer, maar er moet wel hard doorgewerkt worden voordat het werk een aantal weken stil ligt. Het gaat weer goed met de bouw. Dirk merkt dat het aantal bouwprojecten weer toeneemt. Hij heeft veel werk, steeds vaker ook op krappe locaties in de binnensteden. Er is weinig ruimte voor uitgebreid hekwerk, en het kost ook veel tijd om alle veiligheidsvoorzieningen te installeren. De basis beveiliging zal voor vandaag wel voldoen, Dirk is bezig op een plat dak waar hij nog even de laatste en kleine afwerkingen verricht. Hij zou eigenlijk aangelijnd moeten zijn. Maar Dirk voelt zich veilig genoeg, vier meter van de dakrand. Er is een dakrandbeveiliging aanwezig. Dirk kijkt uit over de andere vier daken die vandaag nog afgerond moeten worden. Maar dan verstapt hij zich, hij glijdt uit. De dakrandbeveiliging blijkt niet voldoende om zijn val tegen te houden…

Het gaat weer goed met de bouw. De bouwproductie is toegenomen, het aantal bouwprojecten neemt toe. Maar met de veiligheid op de bouw is het droevig gesteld.
De eerste 6 maanden van dit jaar werden meer dan 1300 bouwvakkers afgevoerd naar het ziekenhuis vanwege ernstig letsel. Er is een stijging van 14% en het aantal dodelijke ongevallen is toegenomen met meer dan de helft. Wel 42 slachtoffers! De meeste ongelukken hebben te maken met gedrag van de betrokkene. Onbewust handelen.

Crisis

Door de crisis zijn er steeds minder bouwvakkers in dienst, daar is de bouwplaats niet veiliger door geworden. Kosten worden gedrukt. De werkdruk is hoog.
Werknemers moeten en veilig werken, en het werk op tijd afkrijgen. Dat leidt tot allerlei gevaarlijke situaties. Op de bouwplaats werken ook nog eens verschillende leidinggevenden, werknemers, ZZP-ers en uitzendkrachten. Het is onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid. Wie was er verantwoordelijk voor Dirk?
Dirk handelde op eigen houtje. Hij had haast en ging er vanuit dat het afronden van de werkzaamheden wel zou lukken zonder juiste en verplichte valbeveiliging. Er was op dat moment geen bouwopzichter of leidinggevende in de buurt. Niemand die hem aansprak op zijn onveilige gedrag.

Onbewust en onveilig handelen. Werkgevers en werknemers maken zich er schuldig aan.
VCA Talen kent de verhalen. Ook het verhaal van Dirk. Hij heeft het overleefd na een kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij heeft er ernstig letsel aan overgehouden en is voorgoed arbeidsongeschikt.

VCA Talen helpt

VCA Talen is zeer betrokken bij de bevordering van veilig gedrag en bewustwording.
De training ‘Veilig gedrag op de werkvloer’ wordt door bedrijven, o.a. in de bouw met veel enthousiasme ontvangen. Doelen van deze training zijn: Samenwerken aan een veilige cultuur, Signaleren en aanpakken van veiligheidsrisico’s, Bevorderen van veilig gedrag op de werkvloer, Bewustwording en inzicht in risico´s en consequenties van eigen handelen. Effectief communiceren: de deelnemers kunnen hun vaardigheden inzetten om goed te communiceren met (directe) medewerkers en leidinggevenden. De leidinggevende coacht de medewerker op een effectieve en constructieve manier en stuurt aan op veilig gedrag.
VCA Talen werkt met professionele krachten. De combinatie van veiligheidsdeskundigen en gedragsdeskundigen zorgt voor een optimaal resultaat in de uitvoering van werkzaamheden door uw medewerkers.
Onze docenten zijn professionals op het gebied van veiligheid, menselijk gedrag en psychologie.Zij hebben veel ervaring in het trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden, gericht op bewustwording en veranderingsprocessen.