Samenwerken met de veiligheidskundige

De veiligheidsdeskundige analyseert de risico’s op de werkvloer en geeft advies over beperking van de gevaren. Bedrijven waar werknemers veel of ernstige risico’s lopen, hebben vaak één of meer veiligheidskundigen in vaste dienst. Bedrijven met een VCA-certificering moeten kunnen aantonen dat ze samenwerken met in ieder geval een middelbare veiligheidskundige.

Veiligheidskundigen bevorderen de veiligheid op de werkvloer en lichten werknemers voor over de arbeidsrisico’s en wat ze moeten doen bij gevaarlijke situaties. Bedrijven die te maken hebben met veel of grote arbeidsrisico’s kunnen een veiligheidskundige inschakelen bij het opstellen van de RI&E. Hij kan ook helpen bij het uitvoeren van het veiligheidsbeleid.

Arbeidsveiligheidkundige

In bedrijven werken vooral arbeidsveiligheidskundigen, maar in het bedrijfsleven zijn ook transportveiligheidskundigen actief. Zij zien toe op veilig vervoer over de weg, het spoor, het water of door de lucht. Bedrijven met veel intern transport, bijvoorbeeld met heftrucks, kunnen bij een veiligheidsdeskundige advies krijgen over de veiligste manier om dit vervoer te organiseren.

Breed of specialistisch geschoold

Veiligheidskundigen functioneren op verschillende niveaus. Hoe hoger een veiligheidskundige is opgeleid, hoe vaker hij een specialisatie heeft:

  • De middelbare veiligheidskundige (MVK) is breed geschoold en vooral uitvoerend bezig. Hij kan helpen het veiligheidsbeleid op poten te zetten, veiligheidsprocedures op te stellen en werknemers te instrueren.
  • De hogere veiligheidskundige (HVK) opereert op managementniveau, waar hij meedenkt over strategie en beleid. Hij houdt zich bezig met complexe veiligheidsrisico’s en bekijkt hierbij de organisatie als geheel.
  • Universitair geschoolde veiligheidskundigen zijn vaak heel specialistisch opgeleid. Ze zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in chemische processen, brandveiligheid of machineveiligheid. Op beleids- en managementniveau adviseren zij over veiligheid en gezondheid. Ze zijn in dienst bij organisaties met zeer specialistische veiligheidsrisico’s, maar kunnen ook zelfstandig gevestigd zijn of werkzaan bij adviesbureaus.

Certificatie en registratie

Voor veiligheidskundigen bestaat een certificatie- en registratiesysteem. Certificatie is verplicht voor veiligheidskundigen. Er bestaan certificaten op niveau 2 en 3. Stichting Hobéon SKO Certificatie geeft deze certificaten af. Hobéon SKO houdt ook het register van geregistreerde veiligheidskundigen bij.